Bibelske ord og uttrykk

Alfa og omega - første og siste bokstav i det greske alfabetet.

Dansen rundt gullkalven

Mammon - Materialismen og pengenes "gud".

Ramaskrik - kvinner i Rama som sørget og ropte når barna døde

Sareptas krukke - En enke i Sarepta opplevde at melkrukken aldri ble tom.

Sulamitt-"hele sulamitten", d.e. alt sammen/alle sammen

Uriaspost - utsatt posisjon, David satte Urias på en posisjon i krigen, der han visste at han ville dø. David ønsket nemlig å overta kona hans.

Tro kan flytte fjell -

Hokus pokus filiokus - et ledd i nattverdsliturgien.

Syndebukk - man la hendene på en bukk, som dermed tok på seg folkets synder.

Veid og funnet for lett.

Mett av dage- Job i gamle testamentet døde gammel og mett av dage

Babelsk forvirring - I Babel begynte folk å tale ulike språk, uten å forstå hverandre.

Apostlenes hester - Jesu apostler vandret rundt til fots, altså beina.