Trollholene Kilegrend

Foto:Olav Momrak-Haugan

! 1911 var det kommet et ønske om å ha gudstjenester også utenfor kirkene. Daværende prest, Ivar Mortensson, startet da med gudsteneste bl.a. i Trollholene i Kilegrend. Messene her har kommet og godt. Det ble laget sti opp til hulen med rekkverk, og her var det god akustikk og talestol. Det var gjerne folk med som hadde musikkinnslag. Ca 2015 hadde det rast endel stein i hulen, og man sluttet å ha messe her pga sikkerheten.

Trollhola, første gudstjenesten.Foto: Olav Nylid