26. mai, 2021

Kommer håndhilsing tilbake?

Når vi gjør noe over lenger tid, praktserer noe lenge, da danner det seg lett nye måter å gjøre ting på. I koronaen har vi gjort ting på andre måter enn tidligere. Vi håndhiler ikke, klemmer ikke, vi vasker henda oftere, vi er mindre sosiale. Jeg er spent på om noe av dette får varige følger. Jeg tror kanskje at noen eldgamle tradisjoner kan bli forandret, nå når hjulene kommer igang igjen.

Rett før koronaen kom, verserte det en sak i media om hilsetradi9sjoner. Kronprinsen var på besøk i den moskeen i Bærum som hadde fått besøk av Manshaus, og det ble endel oppstuss når tilstedeværende kvinner ikke ville håndhilse på kronprins Håkon. Endel skrev at dette var jo en norsk tradisjon. At det var uhøflig å ikke ta imot kronprinsens utstrakte hånd.

Nå har vi i over et år ikke praktisert denne hilseskikken. Vi begynner sakte å venne oss til det. En bonus har det vært at vi i mindre grad gjør hverandre syke, vi overfører mindre smitte av f.eks. forkjølelsesvirus. Kanskje, jeg sier kanskje, kan dette være noe av grunnen til at mange folkeslag ikke bruker håndhilsing. Ubevisst (?) har de på et vis tenkt at det er bedre for helsa å ikke hilse fysisk.

Ja, kommer håndhilsinga tilbake. Ja, jeg tror nok det.Men kanskje varierer vi litt mer ? For min egen del har jeg fått litt større forståelse for at noen ikke ønsker å hilse med fysisk kontakt. Men når folk rekker ut hånda til meg i framtida, da vil jeg fortsatt håndhilse.

Tore S      26.mai