13. apr, 2021

Engangsmunnbind - en miljøtrussel ?

Det brukes enormt med munnbind rundt i verden idag. Det skjønner jeg når jeg leser en artikkel i  en avis. Et engangsmunnbind består gjerne av tre lag, der det mellomste laget består av plastpartikler. Hvor ender så disse når de er brukt ? Rundt i verden er det ofte dårlig system på avfallshåndtering, så det virker skremmende når havmiljøorganisasjonen OceansAsia  antar at ca 1,56 milliarder engangsmunnbind havnet i havet i 2020. Det tilsvarer ca 5000 tonn plastavfall, eller ca 240 millioner handleposer på matbutikken. Hvor lang tid tar det før et munnbind er helt nedbrutt ? Opp til 450 år, sier denne miljøorganisasjonen.

Man tror at det brukes ca 4,3 milliarder munnbind i verden hver dag. Det høres veldig mye ut. Dette handler ikke bare om forurensning. Også dyrelivet påvirkes av dette. Noen fugler har nyttet engangsmunnbind som en del av bygningsmaterialene når de bygger rede. Endel dyr har også viklet seg inn i munnbind, men også annet koronarelatert avfall. Fisk kan f.eks.  ha plastartikler i magen. I Norge vet vi at mye av plastavfallet skylles i land, noe som er et stort miljøproblem i  vårt land som har så lang kyst.

Hva gjør vi med denne kunnskapen ? Mange av oss har kjøpt pakninger med engangsmunnbind, prisen kan være ned mot ca 4 kr pr enhet. Men kanskje kan det være en god ide og gå over til tøymunnbind. Rett og slett kutte ut engangsmunnbindene. Disse koster mer, men kan brukes omigjen. Det viktigste er uansett å få bukt med pandemien. Da slutter vi å kaste munnbind på havet.

13.4.21