2. mar, 2021

Et år med korona

Ser i VTB at det skal være et møte i Vinje nå med Tomas Hylland-Eriksen . Han sakl snakke om hva vi har lært av koronatiden. For min egen del vil jeg nevne noen punkter.

1)Selv om jeg nærmer meg pensjonsalderen, har jeg aldri opplevd noe liknende som hva vi har sett siste året. Når jeg tenker tilbake, synes jeg alt har vært så ubekymret og selvfølgelig tidligere. Vi planlegger ting, vi gjennomfører det vi har tenkt, og oljealderen har medført at vi har levd i hva svenskene kaller en "oljedopet" økonomi. Men fakta er jo at de fleste generasjoner i tidligere tider har møtt den ene epidemien etter den andre. Frykten, usikkerheten, hjelpesløsheten de må ha kjent på, nå skjønner vi litt om hvordan folk har hatt det før.

2) Det er lett å ha en opplevelse av at vi blir frarøvet noe nå. Ungdommer føler at de mister noe av den dyrebare ungdomstida. Idrettsfolk opplever nedstenging, kulturfolk det samme. Nedstenginga gjør at det sosiale livet går på sparebluss. I lange perioder har man ikke møtt sine nærmeste, ikke skal vi håndhilse og klemme. 

3) Vi opplever at myndighetene tar kontroll over tiltakene, og vår vanlige frihet blir begrenset. De fleste har forståelse for strenge tiltak, men flere og flere blir utålmodige nå. Mange i Europa demonstrerer, og motsetter seg det strenge regime. Når folk ser de menneskelige kostnadene, kan man å føle på ensorg. Det var ikke dette vi så for oss.

4) Jeg har vært på hytta på fjelet i november og januar. Vanligvis svært stille måneder. Få folk til vanlig. Men nå, masser av folk. Hyttelivet har hatt en oppblomstring under koronaen. Prisene på hytter er rekordhøye, og går langt over takst. Når samfunnet stenger ned, blir hus  og hytte desto viktigere. Byggevarebutikker og sportsbutikker går veldig bra.

5) Så fort vi venner oss til ting. Jeg griper meg selv i at jeg nesten har vennet meg til å ikke håndhilse, spriting av hendene har blitt normal prosedyre når man skal i butikk eller  på møter. Før pandemien hadde vel de fleste ingen erfaring  med munnbind. Men når alle andre bruker det, da er det egentlig greit å bruke det selv. Kjøpte en tipakning på Europris til 40 kroner.

Tore S