22. jan, 2021

Korona - hva betyr ordet ?

I Norge heter myntenheten krone. Det samme i resten av skandinavia. I Tsjekkia og Slovakia heter myntenheten koruna. På myntene har det gjerne vært avbildet kongens krone, noe som gav autoritet til pengesysemet, og fikk folk til å stole på betalingsmiddelet. Man kunne tenke at selveste kongen  var garantist for det hele.  Vi ser jo at konger og dronninger blir kronet når de tiltrer. I Norge ble kong Håkon kronet i Nidarosdomen i 1906. Men så ville stortinget ikke ha kroning lenger, kanskje ville de ikke ha for mye makt hos kongen, så kroning ble nærmest forbudt. Når kong Olav og kong Harald tiltrådte var også de i Nidarosdomen en tur. Men ikke for å bli kronet, men for å bli signet. Kongen ble rett og slett bedt for, og  velsignet.Krone betyr egentlig krans, korona er jo et uttrykk vi bruker om det lys som omgir sola. På gresk har vi ordet "korone", og det betyr kråke. For denne fuglen kjennetegnes med krummet nebb og krumme klør. Så slik sett er koronaen noe som er krummet. 

Siden korona er et gammelt norsk ord, har språkrådet anbefalt at vi skriver ordet med k. Vi kaller gjerne sykdommen også covid -19. co= corona, vi=virus, d=disease, 19=året sykdommen ble kjent.

Tore S