5. jan, 2021

Håpsvaksinen er kommet !

Et nytt år er kommet til oss, og nå står håpet til det nye året. For kirkens del begynner det drastisk, avlyste gudstjenester både 10 og 17 januar. Ikke noe barne og ungdomsarbeid i januar. Unntaket er gravferder, de kan arrangeres som før jul. 

I jula er vi i kirken vant til å høre budskapet om frelse for hele folket, vi hører om de tre vise mennfra østerland, som fulgte stjernen til krybben i Betlehem. Men akkurat dette året har vi fått konkurranse! På en tegning i en dagsavis så jeg de tre vise menn se opp på en blå stjernehimmel. Men for anledningen var Betlehemsstjernen byttet ut med, ja en vaksinesprøyte. På et annen tegning så jeg en hånd som holdt et levende lys. Men den lille flammen kom ikke fra et stearinlys, men fra en oppovervendt vaksinesprøyte. Håpet denne jula har rett og slett handlet om forventningene til de nye vaksinene.  Pr. idag vokser smitten over hele verden, og det skjer mutasjoner, som visstnok gjør viruset mer smittsomt. Og da knyttes altså håpet til de nye vaksinene som er utviklet på kort tid. Noen mener på for kort tid. Og det betyr også at en god del takker nei til vaksinen. Det er litt forståelig! Men uten vaksiner kan vi ikke vente at smitten stopper. Så det er å håpe at vaksinene ikke gir bivirkninger, og at de hjelper mot smitten.

Vaksinene vil bli gitt gjennom lokale legekontorer i løpet av året. Først kommer de aller eldste og helsepersonell med pasientkontakt, så kommer personer med underliggende sykdommer, og så kommer alle de andre. 

Vi pleier jo å ønske hverandre godt nyttår når det kommer et nytt år, men akkurat denne gangen var det litt annerledes å si de ordene. Det var ikke bare en hilsen, men noe som ble sagt med et inderlig håp om at 2021 skal bli et bedre år enn 2020, og at vi ihvertfall etter sommeren, kan leve tilnærmet vanlige liv. Kanskje man kan tenke på en utenlandstur i løpet av året ? Legge bort smitteverntiltakene litt etter litt. Vi kan håpe på det, men ingen ting er sikkert. Er vi uheldige kan vi måtte bale med covid-19 også hele dette året.

Tore S