20. nov, 2020

Mens vi venter på vaksinen...

Jeg blar endel i aviser om dagen. Dagsaviser fra de skandinaviske land. Og det er et mye større fokus på koronaen nå, enn bare for noen uker siden. Smitte dukker opp overalt, og nå sitter til og med kongen og dronningen i karantene (en ansatt på slottet var smittet). Tallene er dystre, tiltakene blir strengere.  Med regelen om max 5 på besøk i private hjem, kan jeg ikke ha f.eks. konfirmanter i prestegården. Da bruker vi kirken inntil videre.

Men så lyder det fra ekspertene. Det er håp, for gode vaksiner er på vei. Man tror at det er når et flertall av folk har tatt vaksine, at vi kan se en markant nedgang av smitte. Og det sies at effekten først vil vise seg kanskje andre halvår 2021. 

Men vil folk ta vaksinen ?  Jeg håper det. Uten vaksiner kan pandemien ha ekstreme utslag for alt i store deler av verden. Tiltakene fortsetter, økonomiene kan kollapse, reiselivsbransjen kan nærmest gå kollektivt konkurs osv.  Hva er egentlig en vaksine ? Jo, det betyr jo at vi får en sprøyte med koronavirus, som vel og merke er døde eller svekket. Når dette smittestoffet kommer inn i kroppen, begynner kroppen å produsere antistoffer, og vi blir da mer eller mindre immun mot ny smitte.

Vaksiner kom i bruk på 17-1800-tallet, og en av de første vellykkede vaksiner var mot sykdommen kopper. I 1979 ble denne sykdommen erklært utryddet av WHO. Vaksiner har hatt en enorm positiv betydning for folkehelsen i hele verden.  Mange alvorlige sykdommer har man fått kontroll over. I dag har det utbredt seg en skepsis mot vaksiner i visse miljøer, så det er trolig at en god del mennesker ikke vil ta koronavaksinen. Dette er litt forståelig. Mange husker svineinfluensavaksinen. Flere fikk alvorlige ettervirkninger av den, endel barn fikk såkalt søvnapne.Det er forståelig at noen er redde for uheldige bivirkninger. Men derfor gis det godkjenning av vaksiner, først når de er testet ut på et tilstrekkelig antall personer. Da skal sannsynligheten for bivirkninger være svært liten. Om man ikke tar vaksinen med en gang den blir tilgjengelig, så kan man jo ta den etter noen uker. Men mange mener altså at det er vaksinene som er nødvendig for å komme tilbake til hverdagen.