29. okt, 2020

Er prestegåden et privat hjem ?

Onsdag 28,10 skulle vi ha et arrangement i prestegården her i Fyresdal. Men så kom det en ny anbefaling fra myndighetene ; ikke flere enn 5 gjester i private hjem. Det var vel mere en anbefaling enn et påpud, men vi valgte å flytte arrangementet til Betel, kyrkjelydshuset i Folkestadbyen.

Så er spørsmålet, er prestegården et privat hjem ? I tidligere tider har prestegården ofte blitt sett på som et halvoffentlig hus. Forbipasserende kunne tidvis spørre om husrom her, og biskopen hadde et eget gjesterom her, og der det var store eller flere stuer var det muligheter for kirkelige og kulturelle arrangementer. I prestegården har både min forgjenger og jeg selv brukt to av stuene til konfirmantsamlinger, kirkekaffe og andre ting. Så egentlig er prestegården ikke helt bare et privat hjem. 

For noen få år siden var det boplikt for prestene. Det var en del av jobben å bo i prestegården. Da boplikten ble opphevet for en 5-10 år siden, ble prestegårdene definert som rent private hjem. Det stod presten fritt å bosette seg både i kommunen eller i en annen kommune. Flere prestegårder er solgt til private, og når prestestillinger utlyses nå, utlyses de som regel ikke lenger med tilgang til bolig. Prestene må som andre kjøpe eller leie hus på egen hånd; og da til markedspris.

Foreløbig er prestegården i Fyresdal tilgjengelig for den lokale presten, men dette kan endre seg etterhvert. Noen steder er prestegården solgt til presten som bor der, men dette er ikke aktuelt her i Fyresdal.

Koronaen får store konsekvenser for alle, også kyrkja her i kommunen. Så inntil videre vil prestegården ikke bli brukt til kirkelige arrangementer, for prestegården er altså å regne som et privat hjem.

29.10.20   Tore S