23. jun, 2020

Om å besøke mor på sykehjem...

I mange uker har det ikke vært mulig å besøke beboere på sykehjem i Norge. Når man har foreldre på sykehjem ble det vanskelig å ikke få besøke dem på flere måneder. Jeg skjønner godt at man innførte strenge regler for besøk. Det er mange sykehjem som hart fått smitten inn på avdelingen, og da har det blitt mange dødsfall. I Sverige har det vært ekstremt mange dødsfall på sykehjem. Til å begynne med , når de startet med mulighet for besøk igjen, leste jeg at man måtte ha en person fra sykehjemmet med seg ved besøk. Denne skulle passe på at smittevernreglene ble overholdt.

I helgen som var ringte jeg og avtalte besøk på sykehjemmet i Asker hvor min mor er. Vi avtalte kl 17 på søndag. Da jeg kom, var ytterdøren stengt, og jeg ringte på callingen. Det første spørsmålet jeg fikk var: Er du frisk ?   Jeg svarte ja, kom meg inn, og oppe på avdelingen kom en pleier med håndsprit. Men ellers var det ikke noen særskilte tiltak, ingen passe på-person inne på rommet.

Sykehjemsbeboere er veldig sårbare i denne pandemien vi har nå. Strenge tiltak er helt riktig. Men å ikke få besøke en av foreldrene på flere måneder. Det er krevende det og...

Tore S