23. mai, 2020

Kragerø i 1920- spanskesyken

Spanskesyken i 1920 rammet verden med hard styrke. I Norge spredde sykdommen seg ofte med båttrafikken. En dag kom virusen til Kragerø, og mange ble syke og døde. På en av kirkegårdene i byen ble et eget felt tatt i bruk som bare var for de som døde av denne ene sykdommen. Dette feltet ble kalt "spansken". I Kragerø stengte man både kinoer, spisesteder og mye møtevirksomhet. Men vanlige gudstjenester gikk sin gang. Høymesser ble ikke avlyst. Man barnegudstjenester og evnt. barne og ungdomsarbeid ble avlyst. Hvorfor ? Jo, man opplevde at denne sykdommen rammet yngre folk, og barn var ekstra i faresonen. Det døde mange unge i Kragerø denne tiden. Flere ekstra behandlingssteder for syke ble opprettet rundt i byen, og disse ble kalt lasaretter ( som fortsatt er et vanlig navn på sykehus i Sverige). Når de skulle ansette pleiere til disse avdelingene, søkte de etter folk over 40 år. De tenkte at denne aldersgruppen var i liten fare.Det døde knapt noen  over 40.Hvorfor rammet spanskesyken de unge ?  I slutten av 1800-tallet gikk det flere epidemier og influensaer rundt i verden, selv om de ikke var så alvorlige som spanskesyken. Men man antar at folk gjerne fikk en viss immunitet mot liknende sykdommer senere. De fikk antistoffer i seg som gjorde  at spanskeviruset ikke bet på dem. Avisene i Kragerø var fulle av dødsannonser denne tiden, de fleste under 25 år, noen få mellom 25 og 40 år, ingen over 40.

Tore S