7. mai, 2020

Mange avlyste bryllup i sommer !

Mange hadde planlagt å gifte seg i sommer. Enten i Norge, i kirken eller av vigslere i kommunen, eller i utlandet, i ambassader eller i sjømannskirker. Men de fleste har avlyst eller utsatt giftermålet.Bryllup blir planlagt lenge og grundig, ofte er det brudene som er mest opptatt av dette, men nå er altså mye satt på vent.Skal man gifte seg har man altså flere valg. For noen få år siden overtok kommunene oppgaven med å gjennomføre vigsler. Tidligere var det sorenskriver eller tingretten som hadde dette oppdraget. I kirken er prestene alltid også vigslere, frikirker og andre livssynssamfunn har også egne vigslere.

I Asker, hvor jeg er fra, er det ordfører, varaordfører og 8 administrativt ansatte som deler på vigslene. Med 94000 innbyggere, blir det en vigsler pr. ca. 12000  innbyggere.Brudepar bestiller vigsel til et klokkeslett på kommunehuset på fredager, men kan ikke bestemme hvem i kommunen som foretar vigselen.En slik seremoni tar ca 10-15 minutter..Det kan være enkelt og fint.

i kirken er det ingen vigsler i Fyresdal nå i sommer, det som var planlagt er avlyst. I den kirkelige seremonien  er det lagt inn et par-tre salmer, i tillegg til noen skriftlesninger. Soloinnslag med musikk er et stort pluss. Det er en tale i kirken, men for undertegnede prøver jeg å ha en tale som passer for brudeparet. I samtalen i forkant får jeg et inntrykk av hva brudeparet er opptatt av, og kan tilpasse talen. Ofte har jeg en veldig almen tale, som kan oppleves  ikke spesielt  "kristelig", men er det f.eks. et brudepar med bedehusbakgrunn vil talen være mer tilpasset dem. En vigsel i kirka tar rundt 25 minutter. Tekster kan evnt. leses av venner av brudeparet.

Hva med vigsler utenom kirkene? Tidligere hadde man en ordning som het kontorvigsel. Da ble det foretatt en enkel vigsel med kun brudepar og forlovere tilstede, foruten presten. Dette kan man fortsatt ha, men de fleste vil ha et "klassisk kirkebryllup". Av og til kommer det forespørsler om utendørs vigsler. På en setervoll, i en privat hage el.l.Kirken har vært litt tilbakeholdne med å si ja til dette, men selv har jeg hatt noen slike. Etter avtale kan slike bli ordnet. Jeg har hatt vigsler på setervoller, og i fjellet, men en forutsetning er at man kan kjøre helt fram.

Ikke mange vigsler denne sommeren, altså. Men det kommer år etter dette. Velkommen til  å ha ekteskapsinngåelse i kirken !

Tore S