25. apr, 2020

Da poliomyelittepidemien rammet Fyresdal...

Jeg leser for tiden boka om presten Otto Irgens. Han kom til Fyresdal som prest i 1938, og sluttet her i 1948. Under krigen oppholdt han seg 3 år i Bergen, da han ble tvunget til å flytte fra Fyresdal på direkte ordre av Vidkun Quisling.

Men i boka står det om at høsten 1946 kom det en  poliomyelittepidemi til Fyresdal. Mange av tiltakene fra dengang kjenner vi igjen fra dagens tiltak. Det ble forbud mot sosiale sammenkomster, folk satt mye isolert hjemme hos seg selv, man skulle ikke håndhilse, gudstjenester ble avlyst. I kommunen ble det noen dødsfall, og mange var naturlig nok redde for sykdommen. Senere viste det seg at endel også fikk ettervirkninger av polioen.


Irgens skrev denne dramatiske høsten et brev til menigheten, hvor det går fram at også da ble konfirmasjonen utsatt, slik som i år.Innledningen på brevet kunne nesten vært skrevet idag, " I en tid som denne, då vi sit kvar på sin stad og ikkje kan møtast anten i kyrkja eller andre stader, tenkte eg at ei liti helsing til kyrkjelyden kunne gjera godt for mange. Me går med så mange tankar, sume som les dette, freista tenkja ei lita stund saman om noko av det som rører seg i så mange hjarte i desse dagane." Så også høsten 1946 ble samfunnet nedstengt, og man opplevde mye av det samme som i dag. Denne boka om Otto Irgens forteller flere spennende ting om hans prestetjeneste her i bygda. Ikke minst når familien kom tilbake etter frigjøringen, hvordan de møysommelig fikk samlet eiendeler og møbler, som igjen kunne få plass i prestegården.

Flere enn vi vet har hatt ettervirkninger av denne sykdommen. I en av dagens aviser (som jeg leser digitalt), er det et intervju med sentralbanksjef Øystein Olsen. Han har nok å tenke på om dagen, både om landets økonomi og om en ansettelse av ny leder for "oljefondet". Han ble rammet av polio halvannet år gammel, og lå isolert på sykehus  et halvt år. Det var alvorlig, men han kom seg, men han har måttet leve med varige svekkelser i muskulaturen.

Bilde: Boka "Minner om Otto Irgens" av Arne Chr. Irgens.

Tore S