8. apr, 2020

Hva nå ?

Skriver onsdag i påskeuka. Regjeringen har akkurat sagt at en vil oppheve noen av tiltakene etter påske. Fortsatt er mye uklart. Mye vet vi ikke. Fortsatt vil mange bli smittet. På siste skype-møte med de lokale kollegene ble vi orientert om at man regner med restriksjoner på kirkelig aktivitet ut året.  Som kjent er gudstjenester for tiden avlyst, men mye kreativt på nettet ! Drive-in gudstjenester er jo noe helt nytt, men det blir neppe det i Fyresdal. Kanskje vi kunne ha drive-in med snøscootere ?

Vi vil nok starte forsiktig med gudstjenester etterhvert. Kanskje med maxantall på 15 ? 20? Når det gjelder dåp og vigsler, så ser vi at dette ofte blir avlyst eller utsatt. Men noen har dåp, og da med bare nærmeste familie og faddere tilstede. Når det gjelder gravferder, så har vi ikke hatt dette her i kommuner etter februar. Men regelen med to meter mellom hver person gjelder.

En utfordring har vi med konfirmasjonene. De nye konfirmantene skulle jo på ukelang leir i august, med den leiren blir trolig avlyst. Det tas en endelig bestemmelse i løpet av april. Selve konfirmasjonsgudstjenestene er utsatt til etter 1.september. Hva med nye datoer ? I septyember er det saueleiting og elgjakt, og konfirmantene skal på busstur til Polen. Da blir det vanskelig å finne en dato for alle. Det som vi vurderer, er å ha småkonfirmasjoner for 3-4 konfirmanter av gangen. Da kan dette spres utover i september, og kanskje og oktober. Dette vil også skje på lørdager.Dette er særlig aktuelt hvis  det blir restriksjoner også til høsten. Husk at det er mulig å ha konfirmasjonsfesten på selvalgt dag, selv om konfirmasjonen blir en annen dag.Vi tar en bestemmelse om dette snart.

Det er stille dager for mange i samfunnet idag. Men mange har viktige jobber, ikke minst i helsevesen og nødetater, i butikker og mange andre steder. Takk for den jobben dere alle gjør!

Følg oss gjerne på instagram  kyrkja i fyresdal .