22. mar, 2020

Kirke i coronatider

Sitter i prestegarden en søndag i mars. Dagens gudstjeneste på Betel var avlyst.I kirken har vi de siste dagene tenkt på hva vi kan gjøre nå.? Mye er avlyst, hva kan vi egentlig gjøre  ? Vi vil gjerne være tilgjengelige for samtale, primært på telefon.Men hva med andakter og gudstenester ? I Øvre Telemark prosti har vi nå et opplegg  hvor vi har en sterkt forkortet gudstjeneste hver søndag på facebook. Denne går på omgang mellom prestene, og undertegnede skal delta 2.påskedag.Disse blir tatt opp i Heddal låvekirke.På hverdager blir det lagt ut korte videoer med ord for dagen. Dette finner vi altså på facebook til Øvre Telemark prosti. En lenke finner vi på prostiets nettside ovretelemark.no. Ellers har prestene  blitt oppfordret til å studere ulike temaer, arbeide med lokale liturgier el.l. Legge inn stoff på nettsider er også noe vi kan gjøre.I dag har jeg for første gang lagt ut et par videoer på denne nettsiden.Se under Moland kyrkje og Nattverden.

Folk i  og utenfor kirken er sårbare for dette viruset.Vi kan trøste hverandre, vi kan be for hverandre; men hva betyr bønn i dette tilfelle? Ber vi om å bli friske? Ja, det gjør vi jo, samtidig som vi vet at vi kan både bli syke og kanskje i noen tilfelle dø.Primært er det vel slik at vi overgir oss i Guds hender, overlater oss i Guds omsorg. Når vi ble døpt, er det et løfte om at han skal være med oss alle dager. Men vi vet at alle kan rammes av vonde ting, også troende.Men på et vis kan Gud (Jesus) være med oss og nær oss også i våre vanskeligste stunder. Både troende og ikke-troende risikerer å bli syke, der er vi altså i samme båt. Bilde: En Maria-figur ved Fyresvatn