Nattverden er et fast ledd i menighetens hovedgudstjeneste og kan også feires i andre gudstjenester.

Kvelden før Jesus ble korsfestet, var han sammen med sine disipler. De spiste påskemåltidet sammen (Matt 26, 17-25). Dette måltidet regner kirken som innstiftelsen av nattverden.

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!  For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt» (Matt 26, 26-28).

Hellig handling
Dåp og nattverd utgjør de to sakramentene i Den evangelisk lutherske kirke. Nattverd har vært feiret i den kristne menighet gjennom to tusen år. Det er en hellig handling, hvor ord og musikk, symboler, kropp, sanselighet, rom og bevegelse inngår i en større helhet. Perspektivene strekkes fra øyeblikkets nå, til det evige liv. Måltidet er reisekost på livsvandringen, til styrke og oppreisning både for den enkelte og fellesskapet.
Etter måltidet sier presten:
Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus
har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod
som han ga til soning for alle våre synder.
Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

Åpent nattverdbord
Vår kirke har et åpent nattverdbord for alle, uavhengig av alder. Også små barn kan delta ved nattverden sammen med sine foreldre, faddere eller andre som har medansvar for barnets kristne oppdragelse.

Salmeskatt
I salmeboken er det mange nattverdsalmer, og tekstene åpner for ulike refleksjoner om måltidets egenart. Sentral blant disse er Svein Ellingsens salme Jesus, livets sol og glede.

Hellig stund, i denne handling mottar vi vårt livs forvandling. (Norsk Salmebok 2013 nr 604, v1)

Svein Ellingsen beskriver en stille, dyp glede og forventning. Den samme glede og forventing leser vi i salmen fra den afro-amerikanske spiritualtradisjonen Når vi deler det brød som du oss gir, ….. Hvert vers avsluttes med …. blir vår natt vendt til dag i din kjærlighets soloppgang. Å, Jesus, du er vårt liv! (Norsk Salmebok 2013 nr 608)

 Fra kirken.no

 

 Hvor religiøs bør vi være for å gå til nattverd ?

Hva er egentlig religiøs ? Mange tenker at å være religiøs handler om en følelse . Men mange kristne føler ikke noe spesielt, det kan gjerne handle om en tro som er basert mye på bibelhistorien og tro på at Jesus på en eller annen måte viser oss hvem Gud er. Troen kan like mye handle om noe fornuftsbasert.Det er aldri snakk om at vi har alt på plass,teologisk sett. Vi er alle underveis, og har alltid noe vi er usikker på eller noe vi kjemper med. Og husk, det er ikke slik at tro og naturvitenskap står i konflikt med hverandre. De kanskje utfyller hverandre, og gjør de ikke det. så blir naturvitenskap aldri feil.Nattverden er for kristne, men er man ikke det, da kan det være greit å ikke gå til nattverd.

Om å føle seg god nok ...

I tidligere tider sa folk gjerne at de ikke gikk til nattverd for at de ikke følte seg god nok. Men er det ikke slik at nattverden er for ufullkomne syndere ?  Vi kommer vel aldri dit at vi er "gode nok". Men i kristentroen er det egentlig Jesus som er god nok. Han gav sitt liv for oss, og tilgav oss våre synder og tilkortkommenheter. 

Er det alkohol i vinen ?

Soknerådet avgjør hva for vin vi bruker. De aller, aller fleste velger alkoholfri vin (avalkoholisert vin),og det gjør vi også i Fyresdal. Spesielt etter at man åpnet opp for å gi nattverd til barn, er det enda en god grunn til ikke å bruke vin med alkohol. Det viktige er at vinen er laget av druer.

Hva er en oblat ?

I nattverden skal det være brød og vin. Som brød bruker vi såkalte oblater, runde "kjeks" som er laget av mel (glutenfritt !), vann og salt. Om det er nattverd med intinksjon ( dypping) , da dyppar ein oblaten i vinen. Om det er nattverd med kneling rundt alterringen, har hver enkelt  en særkalk( lite "krus") man får vin opp i.