Kirkens SOS tlf 22 40 00 40

Krise ? Treng du tala med eit medmenneske som har teieplikt ? Kirkens SOS er alltid ope 24-7. Tlf 22 40 00 40. Vanlege tellerskritt. Kirkens SOS har og ei avdeling i Telemark. Her er det tlf  35 58 78 00 eller mobil 900 59 297.

Ved krise  er det og mogleg å kontakta prostidiakon Eilev Erikstein 911 13 580 eller lokal sokneprest T.Samuelsen  mob 480 90 970.

Sjå nettsida  www.kirkens-SOS.no