QUIZ-sida

Svar lengst ned på sida.

Fyresdal-QUIZ:

1)På kva for fjelltopp tennar ein et joletre i adventstida ?

2) Kva heiter den gamle skysstasjonen i Hauggrend ?

3) Kva kallast den store steinen ved vegen i Kleivgrend ?

4)Kva kjede høyrer matbutikken ved Best-stasjonen til ?

5) Kor mange plassar hadde skogsleiren ? a. 18, b. 22, c.28 ?

6) Ved kva for gård ligg hoppbakken i Hegglandsgrend ?

7) Kven eig no hotellet i Fyresdal ?

8) Kva heiter vatnet i Fjellgardane der det er ein dam ?

9) Kva heiter det høgste punktet i kommunen ?

10)  Kva er grenda lengst nord i Fyresdal ?

 

Kyrkje-QUIZ

1) Kva heiter biskopen for Fyresdal ?

2) Kva for land kjem pave Frans frå ?

3) Kvar i kommunen lå det tidl. ei kyrkje ?

4) Kva heiter stavkyrkja i Tokke kommune ?

5) Kva heiter det fyrste evangeliet i nytestamentet ?

6) I kva for by bodde Jesus i barndomen ?

7)Kva for språk er gamletestamentet skrevet på ?

8) I kva for by ligg kyrkja som er kåra til styggaste kyrkja i landet ?

9) På kva for dag vart nattverden innstifta ?

10) I Nissedal har ein tre kyrkjer/kapell: Kyrkjebygda, Treungen og ...?

 

Folkestadbyen= QUIZ  Kva heiter huset ?

1.Forbrukerforeninga (skipa 1871) låg i dette huset til 1905.Fra 1927 hadde Lars Folkestad smia si her.

2. Frå 1886.Stengt på 1960-taller etter 70 års drift.Herrnholm baka her i 26 år. Ovnane framleis i bruk.

3.Frå 1886.Her budde skipperne på DS Fyresdal, rutebåten på Fyresvatn frå 1876. Dei har gitt gata navn.

4. Frå 1890.Bjørgulv L. Lie køyrde posten til og frå Bandaksli med hest 3 gonger i veka.Rutebilen kom i 1910.

5. Frå 1902.Gunhild og systra spann garn her og baka . Treskjerer T. Skrede budde her seinare.

6.Frå 1909.Her budde lærar Ånund Skrede og kunstmålar Johan Bergve. Bibliotek i 2. høgda i 1925-1950-åra.

7.Frå 1895.Bank  her 1899-1918. Bibliotek til 1925.Lensmannskontor etter 1927.

8.Frå 1887. Her var telefonsentral og Skrede hotell.

9. Frå 1883.  Butikkdrift.Fyrste butikk var Vestby landhandel.

10. Frå 1905.Det var systoge i uthuset.Ein sagmeister budde her.Bibliotek fra 1950-åra til 1960-åra.

 

 

Svar Fyresdal-quiz: 1)Høgenut, 2) Rindebakken, 3) Tingsteinen, 4) Joker, 5) 28, 6) Bjørge, 7) Pinsekyrkjelydane i Telemark, 8) Sundsvatn, 9) Napuren, 10) Skreosen

Svar Kyrkje-Quiz: 1) Stein Reinertsen, 2) Argentina, 3) Hegglandsgrend,4) Eidsborg, 5) Matteus, 6) Nasaret, 7) Hebraisk, 8)  Porsgrunn, 9)Skjærtorsdag i påska, 10) Felle (på veg til Gjerstad) NB! Frikyrkja har også kyrkje i Tveitsund .

 

Svar Folkestadbyen:

1) Breifonn, 2) Bakeriet, 3) Olstad, 4) Straume, 5) Homman, 6) Fredtun, 7) Folkvang. 8) Ækra, 9) Sommero, 10) Trudvang.