Om nettsida

Nettsida var ny i desember 2019. Det er ei heimeside for kyrkja i Fyresdal ( Den norske kyrkja).

Her finn du informasjon om kommande gudstenester, tips om kyrkjelege handlingar, info om kyrkjane, bilete frå grendar og fjell i Fyresdal.Det kjem fortløpande oppdaterte sider. Namn  på årets konfirmanter finn ein og.

Kom gjerne med tilbakemeldingar på sida.Dersom det vert lagt ut bilete som nokon ikkje ynskjar å ha på heimesida, sei frå og vi tek dei bort.

Kontakt kyrkjekontoret  , om du har nokre kommentarar.

Minnar også om instagramkonto til kyrkja: kyrkjaifyresdal. Kyrkja har og facebookside, noko og prostiet har. (Øvre telemark prosti). 

Ansvarleg: Tore S