Øyskogen

Museumspark sentralt i Fyresdal. Gravhauger fra førkristen tid. Flere fredede kjempefuruer.Her finner vi også et titalls gamle hus, som er flyttet hit. Stedet er 1000-årssted for kommunen. Museet er en del  av Vest-Telemark museum.