Sokneråd 2019-2023

Medlemer:

Inger Olaug Angell     Leiar

Sigrun Rørdal Rekvik   Nestleiar

Solveig Abelone Midtgarden

Berthe Tysvær Hegglid

Annlaug Bergland

Gunnar Birger Grunnvik

 

Varamedlemer:

1.Kari Anne Noraberg

2.Marcus Erwin Friedrich Dahler

3.Tone Susanne Kvasjord

4.Thor Storerud

5.Gunnlaug Bergstøl Kiland

 

Representant frå kommunen:

Kjell Sverre Thoresen

 

"Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og nære  det  kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet "

Fra # 9 i kirkeloven.