Vigsel

Bryllup er en feiring av kjærligheten. Ved at brudefolkene  er glade i hverandre og gir løfter for framtiden, er det flott å oppleve dette. I kirken ønsker vi velkommen til å ha vigsel i våre kirker. De fleste gifter seg på lørdager om sommeren, men andre ukedager og årstider kan også brukes. En seremoni tar ca 25- 30 minutter.Fint hvis man har ekstra sang og musikkinnslag.Hvis man bruker en kirke der minst en av brudefolkene bor, er vigselen gratis. Staten krever at ekteskasvilkår prøves, og skjemaene til dette finnes på skatteetaten.no.Her er også skjemaer forloverne fyller ut. Vigsel kan bare utføres når disse papirene er i orden på bryllupsdagen. Derfor gjør dette i god tid.Godkjente papirer er gyldig i 4 måneder. Når skjemaene fylles ut, kan man krysse av for at skjemaene blir sendt til kirkekontoret ser vigselen skal finne sted. Vi anbefaler at dette blir gjort.

Etter nye retningslinjer har både ulikekjønnede og likekjønnede par krav på å få utført vigsel i alle kirker, Der lokal prest har reservert seg mot  å utføre likekjønnede vigsler, ordnes en annen prest.I forkant av vigselen har prest og brudepar en samtale. Fint med ekstra sang og musikkinnslag. Noen av bibeltekstene kan leses av brudeparets slekt eller venner. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret, om noen går i giftetanker . 

Aktuelle salmer i vigsler: 240  Måne og sol, 651 Kjærlighet fra Gud, 233 Kjærlighet er lysets kilde, 666 Å leva det er å elska, 1  Herre Gud , ditt dyre navn og ære,  415  Alltid freidig når du går, 655 Guds godhet sang i sinnet. Se ellers salmer på nr. 651-657.

Mye mer om vigsel finner man på kirken.no.

 

"For Gud vår Skapars andlet og med desse vitna til stades spør eg deg, NN. Vil du ha NN, som står attmed deg til ektemake?

Svar: Ja ( kun eitt svaralternativ)

"Vil du elska og æra henne/han/NN i gode og vonde dagar til dess døden skil dykk åt?

Svar: Ja ( kun eitt svaralternativ)

 

Kirkebryllup - bare i kirken ?

Kirkebryllup utenfor kirkebygget ? Det har faktisk vært et vel debattert spørsmål i kirken de siste tiårene. For de fleste er kirkebryllup faktisk en vigsel i kirkebygget.Men til tider kommer det gjerne ønsker om noe alternativt. Ikke i kirken, men kanskje på et sted som betyr noe spesielt for brudeparet. På slutten av 80-tallet ble det endel oppstuss rundt noen av disse alternative plassene. Etter det jeg kan huske, var det vigsler i en rød telefonboks (som vi ser i Folkestadbyen), inne i et fotballmål, ute i en lakseelv , i fallskjerm (!), på fjelltopper. Derfor ble praksisen strammet inn, nå ble det bare noen ganske få steder som ble godkjent i hvert bispedømme. Til vanlig skulle vigslene foregå i kirkebygget. 

Men det var stadig forespørsler om slike alternative steder. Selv har jeg vært av de som synes utendørsvigsler er helt greit. En vigsel regnes som en gudstjenestlig handling, og da tenker jeg; kan man ha gudstjeneste der, kan du å ha vigsel der. Derfor ble det etterhvert slutt med de mer spesielle steder, men private hager, setervoller , naturskjønne steder, det ble det åpnet opp for. Det er vel et krav om at stedet skal være tilgjengelig med bil. For en 10-15 år siden hadde jeg en vigsel midt inne i fjellområdet Trollheimen. Stedet var ikke tilgjengelig med bil, men jeg ble tilbudt traktortransport. Så dermed ble det en litt humpete tur nesten en time inn til setra som brudeparet eide. En gang var det et par som ville gifte seg på en rasteplass langs en veg  like ved Jotunheimen. Jeg sa ja til det, og under seremonien så tutet  bilene  som kjørte forbi. Ulempen med utendørsvigsler er at det ikke alltid er så koselig når det er kaldt, og regnet høljer ned. Hvis man ikke har et back-up lokale tilgjengelig, får vi bare gjennomføre seremonien i regnet.

Så kirkelige vigsler utenfor kirkebygget er det absolutt åpning for, men de mest spesielle stedene bør man kanskje droppe. Ta kontakt hvis noen ønsker en slik alternativ vigsel!

Bilde: Husk at vigsel kan kombineres med dåp om man vil.

Tore S    11.6.21

Hvor "kristelig" er en kirkelig vigsel?

En kirkelig vigsel er og blir litt kristelig! Vi har salmer, vi har velsigninga, bibeltekster og Fadervår. Ja, vi har og ein kort bøn for brudeparet. Men når det er sagt, så vil de fleste prester tilpasse seremonien slik at det blir en fin stund for brudeparet. I talen vil vigsleren si litt om livet, om samlivet, om å leve som to. Men dette vil altså være tilpasset det aktuelle brudepar. Hvis brudeparet har tanker om innholdet av vigselen: Si fra til vigsleren eller presten. Kanskje er det et ønske om ikke snakke om et spesielt tema ? Si fra, og da gjør presten neppe det. Det er ikke uvanlig at brudepar nytter kirken til vigsel ut fra tradisjon og familiehistorie. Prestene skjønner og at det er slik. Når jeg ser på mine egne taler i minst  to-tre hundre vigsler, så er kanskje 75 % av innholdet, ting som jeg kunne hatt med i en humanistisk vigsel. Almene emner som de fleste kan kjenne seg igjen i. 

Så har du tanker om innholdet av seremonien, bare si fra! Ta gjerne en prat med presten, hvis det er noe du lurer på.

Tore S