Gravferd under coronakrisen

Coronakrisen har skapt utfordringer for gravferder.Mange spørsmål reiser seg, og forordninger og tiltak endrer seg stadig. En hovedutfotdring er dette med avstand mellom personer. Derfor er det innført begrensninger på antall personer i kirken, ca 40 i Moland kyrkje og ca 25 i Veum kyrkje.Det kan sitte inntil 3 personer per benk, og kun annenhver benk skal brukes.Sangark blir lagt ut i benkene på forhånd, og der det ligger et ark kan man sette seg. Kravet om avstand betyr at når kista skal bæres ut går det to foran, ingen i midten og to bakerst.Hvis familien ønsker det kan vi avslutte seremonien i kirken, med jordpåkasting der. Det vil ved inngangen være Antibac ( så lenge det er å få tak i), og det frarådes å håndhilse/klemme. Hva med minnesamvær? Vi ser at mange dropper åpne minnesamvær nå, men det får familien vurdere.Det er klart at dette er en krevende situasjon for de som har mistet noen av sine nærmeste. Siden så få kan være til stede i kirken, kan annonsen i avisen utformes litt annerledes enn ellers. Enten at det står hvor mange som kommer inn, eller at familien bare har med seg de de har invitert. Noen har valgt å overføre 
seremonien direkte på facebook el.l.

Det finnes alternativer:  For mange i Fyresdal er kremasjon uvant, men i byene er kremasjon svært vanlig. Det noen gjør nå, er å foreta kremasjon, for så ha full gravferdseremoni senere med urne.Da kan forhåpentligvis krisen være over.

Kontakt gjerne kirkekontoret hvis det er noe du vil spørre om.

Tore S

 

Formiddagstreff Betel onsdag 11.mars kl 11

Nå ønsker vi å bruke Betel mer, vi treng "liv i husa" i Folkestadbyen, og vi vil gjøre vårt i kyrkja. Vi vil ha en samling for folk som har fri på dagtid,og vi ønsker å ha et program som kan favne de fleste.Det blir  allsang, Tore Samuelsen viser bilder fra turer rundt i Fyresdal, vi har utlodning på gratislodd til dem som kommer. Det bir også kaffe med noe å spise til. Prostidiakon Eilev kommer også, og han har noe på hjertet til oss.Vi holder på et par timers tid. Velkommen !

Hobbygruppe på Betel

Hobbygruppe

Hobbygruppe vert det på Betel også denne våren. Dette tilbodet er frå 3.klasse og oppover. Berthe og Sigrun er leiare av gruppa. Ein nyheit no er at Tone Susanne, kokk på Bistro Teisner, vil ha matgruppe nokre gonger. I juni vert det stor sommaravslutning. Se meir på Barn og ungdom-sida.

Olav døyr på Stiklestad , av Peter Nicolai Harbo 1859

Temakveld : « «Kven var Olav Haraldsson ?»

15. jan, 2020

Temakveld om Olav Haraldsson. Onsdag 12.februar

Velkomen til temakveld i prestegarden onsdag 12. februar kl 19. Kven var Olav? Kvifor vart han den heilage? Var han ikkje litt brutal ? Vi prøver å forstå Olav ut frå si tid.Ved Tore Samuelsen.Kaffe. Velkomen !

Joletrefest Betel 5.1

5. jan, 2020

Joletrefest Betel

I Fyresdal har joletrefesten vore kobla til dei heilage tre kongar-festen. På Betel var det gang rundt joletreet, kaffe og kaker, åresal og gåver til borna. Vi var mellom 50 og 60 tilstades.

PODCAST "Diakonalgang" anbefales !

Podcast er et nymotens medium, som har kommet sterkt fram siste årene.Personer med svært ulike interesser spiller inn episoder på alt fra ca15 minutter opptil et par timer og her snakker man om veldig forskjellige ting. Disse podcastene legges ut på ulike steder, f.eks. Spotify. Her er det snakk om streaming eller nedlasting av nye episoder, og episodene kan lyttes på bluetoothhøyttalere eller i hodetelefon el.l. Et kirkelig tilbud som kan være aktuelt å høre på i Vest-Telemark er "Diakonalgang". Her er det vår egen prostidiakon Eilev Erikstein som vi hører, og han har fått med seg pensjonert diakon Ivar Solbu i Sauherad. Her snakker de om ulike sider ved diakoniens verden. Bl.a. er skogsleiren  i Kleivgrend et av temaene.

Tore