Kva skjer ?

Foto:Bo Mathisen/Ressursbank.no

 Kyrkjeskyss ? Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494

 

28.2         Moland kyrkje kl 11. Gudsteneste. NB! Ikkje førehandspåmelding.

 7.3          Moland kyrkje  kl 11, Gudsteneste. Diakoniens dag. Kyrkjekaffe. Prostidiakon Eilev    deltek, og har preika.

21.3         Veum kyrkje  kl 11. Veum kyrkje. Årsmøte i kyrkjelyden etter messa.

28.3         Birtedalen     kl 12. Gudsteneste.

 1.4           Veum kyrkje kl 19.  Skjærtorsdag med nattverd.

 2.4          Moland kyrkje kl 19. Pasjonsmesse,

 4.4          Moland kyrkje kl 11.Høgtidsgudsteneste.

11.4         Brunkeberg kyrkje. kl 11. Diakoniens dag i prostiet.

25.4         Betel    kl 11. Gudsteneste. Utdeling DVD.

 1.5.         Moland kyrkje kl 13. 1.mai-messe.

13.5         Veum kyrkje. kl 11. Kr.himmelfartsdag.   

17.mai     Moland kyrkje kl 12.

23.5        Moland kyrkje kl 11. Pinsedagen.

30.5        Moland kyrkje kl 11. Samtalegudsteneste med konfirmantane.

13.6        Moland kyrkje kl 18.. Vårmesse.

23.5 (St.Hanseftan)   Prestegardshagen kl 18.

27.6.      Veum kyrkje kl 11.                                                                        

 

 

Instagram: kyrkjaifyresdal    Heimeside 2: kyrkjaifyresdal.com

Andakter POS torsdager kl 9  kl 10.30