Kva skjer ?

Foto:Bo Mathisen/Ressursbank.no

 Kyrkjeskyss ? Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494

11.7       Inga messe

18.7       Moland kyrkje kl 19.

25.7       Veum kyrkje kl 11.

 1.8      Heggland gamle kyrkjegard kl 12 (!) Olsokmesse v/ K.B. Skyttemyr  

 8.8      Moland kyrkje kl 11. Ved K.B. Skyttemyr.

15.8       Inga messe

22.8       Veum kyrkje  kl 19 Knut Bjørn Skyttemyr.

28.8       Moland kyrkje  kl 11 og 12.30.. KONFIRMASJON. Laurdag !   

5.9        Inga messe

12.9.     Skålid, Fjellgardane (låven) kl 12. Ta med ekstra varme klede.                                                         

 

 

Instagram: kyrkjaifyresdal    Heimeside : kyrkjaifyresdal.com