Kva skjer ?

Foto:Bo Mathisen/Ressursbank.no

 Kyrkjeskyss ? Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494

 

3.10       Inga messe.

10.10     Veum kyrkje kl 11- Gudsteneste m/dåp.   

17.10      Diakonisamling Kviteseid for Vest-Telemark. Meir info seinare.   

24.10      Moland kyrkje kl 11. Gudsteneste .Nattverd.           

31.10      Betel kl 11. Gudsteneste. Sundagsskule under preika  . Kaffe.

7.11        Moland kyrkje kl 17. Helgemesse m/ minning av døde siste år. 

14.11      Inga messe

21.11      Veum kyrkje kl 11.

28.11      Moland kyrkje kl 11. Lys vaken!                       

 5.12       Veum kyrkje  kl 18. Ljosmesse med konfirmantane.

12.12      Moland kyrkje kl 17. VI SYNG OG SPELAR JOLA INN.

19.12      Inga messe

23.12      Veium kyrkje kl 20. Svartjolsong.

24.12      Moland kyrkje kl 16. Joleftasmesse.

25.12.     Moland kyrkje  kl 12 (merk tida!). Høgtidsgudsterneste.

 

Instagram: kyrkjaifyresdal    Heimeside : kyrkjaifyresdal.com