Kva skjer ?

Foto:Bo Mathisen/Ressursbank.no

 Kyrkjeskyss ? Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494.

 

12.7     Kl 11   Veum kyrkje. 

19.7                Inga messe

26.7     Kl 12    Gml kyrkjegarden Hegglandsgrend.

 2.8     Kl 18     Moland kyrkje  v/ K.B. Skyttemyr.Nattverd.

 9.8                  Inga messe

16.8     Kl 11     Veum kyrkje. Nattverd

23.8     Kl  18    Moland kyrkje v/ K.B. Skyttemyr.

30.8     kl 18      Moland kyrkje v/ K.B. Skyttemyr

 

Instagram: kyrkjaifyresdal

Andakter POS torsdager kl 10.30: 18.6,  2.7,  16.7,  13.8,  3.9,  17.9,  1.10,  15.10,  29.10, 12.11,  26.11,  10.12,  24.12 (julaftenmesse).

Messer i sommar

MESSER I FYRESDAL

 

7/6: Moland kyrkje, kl.18.00, v/Tore Samuelsen.

Offer til Normisjon.

14/6: Veum kyrkje kl.11.00, v/T. Samuelsen.

Offer til misjonsprosjektet i Nepal.

21/6, 3. s. i treeiningstida: Inga messe.

Tysdag 23/6, Sankthans/jonsok:

Prestegardshagen kl.18.00, v/ T. Samuelsen.

Forkorta gudsteneste. Servering av kaffi og kaker.

Høve til å grille, men tak med eigen grillmat.

Dersom regn blir gudstenesta i Moland kyrkje.

28/6: Inga messe.

5/7: Moland kyrkje kl.11.00,v/T. Samuelsen. Offer til kyrkjelydsarbeidet.                                      

12/7: Veum kyrkje kl.11.00, v/T. Samuelsen. Offer til Menighetsfakultetet.

19/7: Inga messe.

26/7: Olsokmesse på Heggland gamle kyrkjegard

kl.12.00, v/T. Samuelsen.

Tak gjerne med noko å sitje på. Dersom regn, Moland kyrkje.

2/8: Moland kyrkje kl.18.00, v/Knut Bjørn Skyttemyr.                                                        Offer til Kirkens SOS Telemark.

9/8: Inga messe.

16/8: Veum kyrkje kl.11.00, v/T. Samuelsen. Offer til kyrkjelydsarbeidet.

23/8: Moland kyrkje kl.18.00, v/K.B. Skyttemyr.                                                                   Offer til misjonsprosjektet i Nepal.

30/8: Moland kyrkje kl.18.00, v/K.B. Skyttemyr.

       

I tilfelle endringar, fylg med i VTB, på Instagram,                                                    Facebooksida til Kyrkja i Fyresdal og på                                                                        heimesida: fyresdalkyrkja.com

ALLE ER HJARTELEG

VELKOMNE!