Kva skjer ?

Foto:Bo Mathisen/Ressursbank.no

 Kyrkjeskyss ? Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494.

 

22.11                Inga messe , men diakonisamling i Åmot

29.11                Moland kyrkje kl 11. Lys vaken. Kyrkjekaffe.

 6.12                 Veum kyrkje kl 18. Ljosmesse m/konfirmantane.

 

 

 

Instagram: kyrkjaifyresdal

Andakter POS torsdager kl  10.30.   3.9,  17.9,  1.10,  15.10,  29.10, 12.11,  26.11,  10.12,  24.12 (julaftenmesse).