Kva skjer ?

Foto:Bo Mathisen/Ressursbank.no

 Kyrkjeskyss ? Ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 35 06 71 33 eller mob. 951 59 494.

 

 

 

 5.9                    Moland kyrkje. Konfirmasjon.   kl 10.30, 12 og 13.30

 9.9                    Moland kyrkje kl 19.  Konsert Elvis, Cash og country. Tlf 35 06 71 00

13.9                   kl 11. Veum kyrkje.Nattverd.

20.9                   Inga messe.

22.9                   Kl 18  Kyrkjegardsvandring v/Tore S   Moland kyrkje.

27.9                   Kl 11 Moland kyrkje. Hausttakkefest. 4H og barnegospelen vert med. Kyrkjekaffe .

27.9                  Kl 18 Moland kyrkje .Konsert m/ Jon Solberg og Anne Gravir Klykken.

 4.10                  Betel  kl 11. Kyrkjekaffe. Barnegospel vert med. Kyrkjekaffe.

11.10                 Veum kyrkje kl 11. Tema: Om  å gje. Om gavmildheit og  gjevarteneste".

17.10                 Laurdag! Moland kyrkje kl 11.  Konfirmasjon. Familie og inviterte.

25.10                 Inga messe.

 1.11                 Moland kyrkje  kl 18. Helgemesse. Minning av døde. Kyrkjekaffe.

 8.11                 Moland kyrkje kl 11. Presentasjon av nye konfirmantar.

15.11                Inga messe

22.11                Veum kyrkje kl 11. Kyrkjekaffe.

29.11                Moland kyrkje kl 11. Lys vaken. Kyrkjekaffe.

 6.12                 Veum kyrkje kl 18. Ljosmesse m/konfirmantane.

 

 

 

Instagram: kyrkjaifyresdal

Andakter POS torsdager kl  10.30.   3.9,  17.9,  1.10,  15.10,  29.10, 12.11,  26.11,  10.12,  24.12 (julaftenmesse).