Moland prestegard

Foto: Bendik Taraldlien 1890

Moland prestegard har en lang historie, men nåværende hovedbygning er fra 1873. Initiativet til dette kom fra prest Ivar Teisner. OVF eier prestegården, men både driftsbygning og jord er solgt.Det er de senere år utført flere oppgraderinger av eiendommen.En periode var gården utleid til Fyresdal gjestegard, men er prestebolig pr. 2019.

Instagram: kyrkjaifyresdal

 

 

Prestegard i Fyresdal.

Klokkargard (privat eige)

Moland prestegard og kyrkje Foto:Olav S. Nylid

Prestegard i forgrunnen. Foto:Widerøe flyveselskap

Otto Irgens og frue har høytlesning i prestegården (Hersleb Røhnegård)

Veg fra banken til prestegården.