Kyrkjekontor

Kyrkjekontoret er i Fyresdal næringshage. Vi  har til vanleg ope tysdag- fredag kl 10-15.I kortare periodar kan kontoret vere stengt. Vi har overteke kontora til NAV.Når du kjem inn hovudinngangen , gå t.h.og da er det første  dør t.v.  Kom gjerne innom å sjå kor fint vi har det.

Soknepresten har fri mandager.

Attestar: I mange høve treng vi attestar for å stadfesta kven vi er.Før i tida nytta ein dåpsattest til dette. Idag er det mest fødselsattestar ein ynskjer. Kan bestillast på skatteetaten.no eller altinn.no.

På kontoret kan ein kjøpa boka om kyrkjene i Fyresdal. Tilbod: kr 100.

Møterom

Næringshagen kveld

Kyrkjekontoret ligger i Fyresdal næringshage. Her har kirkeverge, sokneprest og kantor kontor. Vanligvis åpent tirsdag-fredag 10-15. Vi har overtatt kontorene til NAV, kom gjerne innom å se hvordan vi har fått det ! Instagram: kyrkjaifyresdal

Kyrkjene i Fyresdal kr 100.

Tidl. kontor Meinstad. Meinstad bygd som skule og bustad for lærar/kyrkjesongar i 1869. Lærar Kjetil Graver og lærar Torstein Bringa har budd her. Meinstad som skulehus vart erstatta av Gimle skule i 1905.

Øvre etasje

Øvre etasje