Dugnad på nye kyrkjegarden

Onsdag 5.mai var det dugnad på nye kyrkjegarden.Det var surt og kaldt, og litt regn, men de 10-12 frammøtte gjorde en god jobb, og fikk bortdet meste av løvet. Else Berit serverte kaffe og nystekte lapper ( sveler).

Sterk nedgang i fødselstalet - men ikkje i Vinje

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Tid for flagging !

No kjem ei tid med mange flaggdagar og raude dagar. I mai er det sesong for å flagge, men ver merksam på at t.d. Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag ikkje er ofisielle flaggdagar. I sommerhalvåret kan ein heisa flagget kl 8, og det skal takast ned seinast kl 21.Det offentlege skal flagga på alle flaggdagar, medan private kan velja om dei vil flagga. Ver merksam på at flaggstonga i prestgarden er å rekne som privat, og at det difor ikkje vert flagga alle flaggdagar. Private kan også flagge ved andre høve, t.d. fødselsdagar og ved særskilde høve. Kanskje det er født ein nytt familiemedlem ? Ved gravferd kan ein flagga på halv stong. Når vi seier halv stong meinar vi eigentleg ca 2/3 stong. Flagget skal til topps når gravferden er ferdig.

Mangel på prestar ?

På zoom-møte tysdag 4.mai informerte Asgeir Sele at det no er omlag 100 ledige prestestillingar i landet. Det er og slik at ved mange utlysingar av ledige stillingar er det få søkjarar. Ofte ein eller to, om det er nokon i det heile. Dette kan og skje i byane. Mange prestar er utdanna i dei store kulla på 1970-talet, og dei vil gå av i pensjon i løpet av få år. Kan hende vert det 200 ledige stillingar om få år. Dette er ei stor utfordring for kyrkja. 

Øvre Telemark prosti er det største prostiet i Sør-Noreg, og her er det omlag 20 prestestillingar. Pr. i dag er det ingen ubesatte stillingar i vårt prosti. Totalt er det ca 1300 kyrkjelydsprestar i Den norske kyrkje.

1.mai-gudsteneste i Moland kyrkje

Laurdag 1.mai er det gudsteneste i Moland kyrkje kl 11. Det lokale 1.mai-arrangementet er avlyst, men vi har likevel messe med fokus på dagens tema. Vi spør: Bør kyrkja meine noko i politiske saker? Kva for verdiar frå 1.mai- tradisjonen bør vi ta med oss i framtida? Velkomen!

Frå Lensmannsgata

Familiegudsteneste Moland kyrkje søndag 25.april

Kommande søndag 25-april er det familiemesse i Moland kyrkje kl 11. Det er utdeling av kyrkjerotte-dvd til 5-åringar. Det var meininga at Ivar Skippervold skulle koma, men det går ikkje, for smitteverntiltaka seier at gudstenestene no berre er for folk i kommunen.Vi kjem til å syngja salme 206: Dine hender er fulle av blomar, 240  Måne og sol, og 246 Lyset skinner over jord. Velkomen !

Følg gjerne instagramkonto for Fyresdal prestegard ! "fyresdalprestegard"

Handelslaget i Folkestadbyen, trolig før 1905. Nåværende Oleas hus. Foto: Olav S. Nyli

En påske er over...

I Folkestadbyen er de flinke til å markere årstider og høgtider med de fargerike bildene/tavlene som settes opp gjennom året. De ansvarlige skal ha takk for tiltaket ! Det bidrar til at det er ekstra trivelig å spasere gjennom området her. Søndag 11.april var bildene for påsken tatt ned, og var samlet utenfor en dør til en av butikkene her. 

Påskeharene i Hamaren

Smitteverntiltak i Fyresdal-kyrkjene oppdatert

Følgende tiltak gjennomføres:

 

1.Velkommen til gudsteneste! Max 100 personar, men 1-meteren gjeld!

2. Alle tar håndsprit når de går Inn i kyrkja.

3. De som kommer blir anvist plasser.

4.Alle skal skrive seg på liste med navn og tlf-nummer, denne blir makulert etter 14 dager.

5. Vi dropper ofring/takkoffer på vanlig måte. Dette blir evnt. tatt opp ved utgangen.

6. Salmebøker kan nyttes.Når vi er ferdig kan den gjerne ligge igjen i benken.

7. Hvis kirken har oppnådd det antallet personer vi kan ha,vil de som kommer etterpå måtte stå ute eller  evnt. i våpenhuset.

8. Er du forkjøla, småsyk eller kjenner på symptomer, da er det nok best å holde seg hjemme.

9. Pass på at når du hoster, gjør det inn i armhulen, lommetørkle  el.l.

10. Dåp vil finne sted i ordinære gudstjenester, egne dåpsgudstjenester kan tilbys etter avtale.

11. Gudstenestene er berre for fastbuande i Fyresdal.

 

Lyst på ein prat ?

Påsketida er lang, og mange får ikkje lov til å få mykje besøk. I kyrkja har vi avlyst gudstenestene i påska, og da har vi ekstra god tid. Lyst på ein prat, ein samtale eller besøk ? Ta gjerne kontakt med prest Tore Samuelsen på tlf 480 90 970 for ein prat på telefon eller evnt. ein avtale om  ein samtale på  kontoret, i prestegarden eller heime hos deg.Det er mykje ein kan samtala om no. Koronaen, savnet av kvardagen, redsle og bekymring for dei næraste, eller om Fyresdal, framtida her. Og om ynskjeleg kan vi sveipa litt innom påska og.

Prostidiakon Eilev kan og verte kontakta. Tlf 911 13 580.

Kirkens SOS kan ein og ringja til (heile døgnet)  tlf 22 40 00 40.

Tårnagentdag i Veum kyrkje 20.mars

Trivelig gjeng med 10 barn fra Gimle skule deltok på tårnagentdag lørdag 20.mars. Her var det oppdrag, oppgaver og mysterier som skulle løses. Noe inne, noe ute. En tur oppe i kirketårnet ble det også, her kunne kirkeklokkene inspiseres. Et måltid med  "flaggermussuppe" ble det også. Ledere denne dagen var Berthe, Sigrun og Tore. Vellykket dag!

Ny instagramkonto om prestegarden

Følg gjerne instagramkontoen fyresdalprestegard. Her legges ut bilder av prestegarden, inne og ute, og litt historie til eiendommen formidles også. Legger ut 1-2 bilete i veka.

Kviteseid gamle kyrkje er frå ca 1260.Her er plass til 200 personar. Ligg på eit område som tidlegare var sentrum i kommunen. Her ligg og tidl. prestegard og Kviteseid bygdetun.Kyrkja var lenge sentrum for kyrkjelivet i Øvre Telemark, då Kviteseidpresten var prost.

Når pandemien er over- hva da?

Hvilke lærdommer vil vi trekke av pandemien når den (forhåpentligvis!) er over ?

Les "Koronabloggen" på denne nettsiden.

Konfirmasjonsdatoen er klar ! Lørdag 28.august.

Nå er konfirmasjonsdatoen for 2021 klar. Det har vært mange hensyn å ta, og mange av konfirmantene hadde ønske om å få det til allerede i vår. Nå er det kommet sterke anbefalinger fra kirken sentralt om at vi skulle utsette dette til høsten, og de fleste menighetene i prostiet velger nå høsten. Da er det håp om færre smitteverntiltak, og da kan vi trolig samles flere i kirken. Om nødvendig har vi flere konfirmasjoner samme dagen. Soknerådet har avgjort at konfirmasjonsdagen blir lørdag  28. august. Hvis det blir en messe, blir det kl. 12. 

Les om tur til Hovstøyl på "konfirmantar"-siden.

Moland kyrkje vinter

Hvor enkelt kan man gifte seg ?

Hvor enkelt kan man gifte seg ? De fleste som gifter seg ønsker å ha stor fest, og  samle familie og venner til et skikkelig bryllup. Men  for noen kan det kanskje være et enklere opplegg som passer best.Droppe den store festen, men  ha en enkel  seremoni i kirken eller annet egnet sted. En vigsel i kirken koster ingenting, om minst en er fra kommunen. En enkel seremoni tar ca 20 minutter, og det skal i tillegg til brudeparet  være to forlovere. Om forloverne er forhindret  fra å komme til seremonien, er det nok at det er to vitner tilstede. Folk i kirkens stab kan om ønskelig fungere som slike vitner. Brudeparet må på forhånd ordne med papirer hos folkeregisteret.Forloverne skal også fylle ut et skjema. Skjemaene finnes på skatteetaten.no. I forkant  av vigselen avtaler brudeparet en samtale med presten, hvor seremonien blir gjennomgått.  Fint hvis brudeparet har med litt blomster til å pynte kirken med. Det er også fint å si fra om musikkønsker og salmeønsker på forhånd. Organisten trenger å vite dette litt i forkant.

Kleskode ? Nei, brudeparet kan bruke klær man allerede har. Gjerne bunad. Det er altså ikke nødvendig å kjøpe noe nytt, hvis man ikke ønsker det.

Solomusikk? Hvis man kjenner noen som synger eller spiller, kan man jo spørre dem å spille eller synge.

Etterpå ? Etterpå får brudeparet vigselsattest og en brudebibel. Kanskje kan man spise en middag på et spisested, eller ha et enkelt opplegg for de nærmeste. 

Er dette interessant, så kontakt kirkekontoret. Vi er fleksible på det meste, og man kan gifte seg alle dager bortsett fra mandag og søndag. Ønsker man å døpe et barn samtidig, kan vi hjelpe til med det også.

Dette som her er skrevet gjelder for både ulikekjønnede og likekjønnede par.

Nytt smijernsrekkverk montert i Moland kyrkje

Nå er det tryggere å oppholde seg på galleriet i Moland kyrkje.Med det nye rekkverket i smijern er høyden 1,10. Rekkverket ble montert 10.11. Det er laget av smed Clausen.

Ny heimeside for kyrkja i Fyresdal

Sjekk ut kyrkjaifyresdal.com, som etterkvart vil overta for fyresdalkyrkja.com.Eit år framover vil vi ha dei begge to.