Gudstenester og ord for dagen på Facebook

Heddal Låvekirke

Det vil kvar dag verte lagt ut gudstenester eller ord for dagen på facebooksida til "Kyrkja i Øvre Telemark" kl 11. Er du ikkje på Facebook,, prøv facebooksida til Heddal menighet eller lenke på ovretelemark.no .Gudstenestene er på vanlege gudstenestedagar, men er forkorta. Tore Samuelsen er satt opp 2.påskedag, og dette vert  teken  opp i Låvekirken i Heddal.

Nb! Coronablogg på denne nettsiden, se lenger ned!

Corona-tiltak i kyrkja i Fyresdal.

Alle gudstenester er avlyst inntil vidare. Framover  skal det vere  max ca 40 personar tilstades på vigslar og i gravferder. Dette gjelder Moland kyrkje. I Veum max 25.Desse tala kan verte endra. Så lenge gudstenestene er avlyst arrangeres likevel dåpsgudstenester, der det er bestilt dåp. Men dette blir bare for dåpsfolket.

Ved kyrkjelege handlingar, pass på vask av henda , hald god avstand til andre (minst 2 meter), ikkje handhelsing/klemming.

Alle trusopplæringstiltak og alt konfirmantarbeid er og avlyst inntil vidare. Fasteaksjonen til konfirmantane er og avlyst i sin tradisjonelle form, men blir i år digital.Folk vert oppfordra å gje t.d. med Vipps. Konfirmasjon er utsatt til hausten, tidlegast i september. Meir info etterkvart.

Fyresdal næringshage er no stengd for publikum.Det vil seie at no er og kyrkjekontoret stengd for publikum.

Kyrkjekontoret tlf 35067133. Kyrkjeverje mob 95159494


Ta gjerne kontakt med prest på tlf 48090970 for samtale eller informasjon.

Siste nytt om kyrkjelege coronatiltak, sjå  www.kirken.no/agder.

Les gjerne Corona-bloggen på denne nettsiden!

Tore S. 

VEKAS BILETE: Betel

Moland kyrkje

Veum kyrkje