Fredag 18.9 kl 15 åpner Teisner mathus

I mars stengte de to serveringsstedene i Fyresdal.Det var et stort savn at det ikke nå fantes noe spisested i sentrumsområdet av kommunen. Men fredag 18.september åpner Teisner mathus dørene i næringshagen. Lokalene har fått en real fornyelse, og mange ser fram til at dørene igjen åpnes.Det er Solfrid Heltne og Geir Arne Grønli som skal drive stedet.De har erfaring fra spisesteder i Skien, men har nå bosatt seg i Tøddebakkane. I mathuset vil man få velge mellom mange retter, laget av de beste råvarer.Fra 11-13 serveres lunsj, for åpningstider ellers se hjemmesiden teisnermathus.no. Vi ønsker lykke til med driften, og oppfordrer bygdefolket og tilreisende  til å bruke stedet.!

Bilde: F.v. snekker Andreas Valebjørg (monterer vinhylle), Solfrid Heltne og Geir Arne Grønli

Kyrkjegardsvandring ved Moland kyrkje tirsdag 22.9 kl 18

Velkomen til kyrkjegardsvandring på Moland gamle kyrkjegard ! Vi ser på ulike gravminne. Kva for symbol og tekstar nyttar ein ? Kva for materiale kan ein nytta til gravminne ? Kva er ein kyrkjegard ?  Kva val har ein når ein skal ha gravferd ?  Nyttig for alle! Ein kaffekopp vert det og. Ca ein klokketime.

 

Gudsteneste Veum kyrkje 13.9 kl 11

Velkomen til gudsteneste i Veum kyrkje søndag 13.9:kl 11. Denne gang vert det og nattverd. 

Vekas bilete: Fra country-konserten i Moland kyrkje 9.9.20

Konfirmasjon laurdag 17.10 kl 12 i Moland kyrkje

 Konfirmasjonsgudsteneste laurdag 17.oktober kl 12 i Moland kyrkje 

Emilia Isabelle Dahler

Ketil A. Momrak-Haugan

Kristian Taraldlien

Sigrid Veum

 

Om olsok

 

Olsok er dagen Olav Haraldsson døde på Stiklestad. Den katolske kirke helgenkåret Olav, og katolikker er faktisk pålagt å markere denne dagen.På den gamle primstaven ble 29.juli markert med en øks. Etter reformasjonen ble det brått slutt på olsokfeiringen, og kulturpersoner som Aa. Olavsson Vinje og Bjørnstjerne Bjørnson kjempet senere for å gjeninnføre markeringen. Men kirken sa nei, de ville ikke feire katolske helgener. I 1930 , 900-årsmarkeringen  for Olavs død, var det et storstilt arrangement på Stiklestad med 42 000 personer til stede. Kong Haakon holdt hovedtalen.Fortsatt var mange i kirken negative til dette, katolikkskepsisen var fortsatt stor. Fra dette året ble dagen offisiell flaggdag.

Etter krigen var markeringen sterkt nedtonet, men da Olavsspelet på Stiklestad startet på 50-tallet, ble feiringen noe større. Det er olsokarrangementer mange steder i Norge,og da særlig arrangementer med en kulturell profil. Ikke minst er det mye olsokfokus ved Nidarosdomen. Mange går pilegrim til Trondheim, og mange kommer fram nettopp til olsok. Men olsok har nok aldri blitt noen stor dag for folk flest, slik som vi så tendenser til  på 30-tallet.Da var olsok en periode som en 17.mai "light". Folketog, bunader, engasjerte taler osv. De siste tiårene har norske kirker fått et mer avslappet forhold til katolikkene. Mange har olsokgudtjeneste denne dagen, og salmeboka har noen salmer som er beregnet på olsok.

Olav Haraldsson blir gjerne kalt Norges evige konge, "rex perpetuus norvegiae".

NB! Lørdag er det olsokdag i Folkestadbyen. Det er åpne salgsboder fram til kl 15 , kl 11: Salg av Pulled Pork Burger fra Nyli gard, kl 12: Konsert ved Veslehøtt, kl 13 :Gatevandring v/Ragnhild Berge .

Smitteverntiltak i Fyresdal oppdatert

Følgende tiltak gjennomføres:

1. Max 80 personer i Moland kyrkje pluss stab.Max 50 personer i Veum pluss stab. I tillegg kommer husstandsmedlemmer, som ikke trenger å ta hensyn til avstand på 1 meter. For øvrige gjelder altså krav til avstand på 1 meter.

2. Alle tar håndsprit når de går Inn i kyrkja.

3. De som kommer blir anvist plasser, evnt. finner plass hvor det er gul post-it lapp.

4.Alle skal skrive seg på liste med navn og tlf-nummer, denne blir makulert etter 10 dager.

5. Vi dropper ofring/takkoffer på vanlig måte. Dette blir evnt. tatt opp ved utgangen.

6. Salmebøker kan nyttes.Når vi er ferdig kan den gjerne ligge igjen i benken.

7. Hvis kirken har oppnådd det antallet personer vi kan ha,vil de som kommer etterpå måtte stå ute eller  evnt. i våpenhuset.

8. Er du forkjøla, småsyk eller kjenner på symptomer, da er det nok best å holde seg hjemme.

9. Pass på at når du hoster, gjør det inn i armhulen, lommetørkle  el.l.

10. Dåp vil finne sted i ordinære gudstjenester. 

Siste nytt om konfirmasjon, se «konfirmant»-siden.

Klokkargarden og lupiner

Moland kyrkje

Veum kyrkje

Utsikt frå Skoret september 2020