Konfirmantar 2020

Konfirmantar 2021

Føremiddagstreff Betel onsdag 15.9 kl 11

Velkomen til Betel onsdag 15.september  kl 11. Bilete frå Fyresdal, litt allsong, kaffe og vaflar pluss litt til. 

12.september - messe på Skålid

12.september kl 12 er det  messe i låven på Skålid (hjå Elin Skålid). Låven er spennande innreda, og har "stjernehimmel" i taket.Det er ikkje oppvarming i låven, så ta gjerne  med nokre ekstra varme plagg. Kyrkjekaffe.  Skålid er ein særs gammal buplass, og litt historie om garden får vi på kyrkjekaffen.Velkomen!

Låven på Skålid

Berrfjell 30.august 2021

GOD SOMMAR! Foto: Vestre Nape

Diplomatisk måte å si det på…..

Har du hørt om "ikke"-kristne ?

Ja, har noen hørt om "ikke"-kristne. Folk som har vokst opp i kristne sammenhenger har veldig ulike erfaringer. Vi snakker ofte om konservative menigheter, og da er det noen ting som gjerne hører med der. Og vi snakker om mere liberale sammenhenger, der det kanskje oppleves noe friere. Mange tar med seg inntrykk fra oppveksten, noe som gode minner, andre med mer blandede erfaringer. I kirken snakker vi gjerne om Guds kjærlighet, at Gud gjennom Jesus vil ha fellesskap med mennesker. Vi snakker gjerne om at vi er omsluttet av Guds nåde. 

Noen har en litt annen opplevelse. Endel opplevde at det handlet om mange"ikker". Skulle du være kristen, måtte du passe deg for mange ting. Ikke forsømme gudstjenesten, ikke banne, ikke ha sex før ekteskapet, ikke drikke seg beruset, ikke høre på rockemusikk, ikke danse pardans,ikke leve et "verdslig " liv. Det kunne bli mye "ikke", og for noen ble det et behov for å bryte med en opplevd form for strenghet. Det er egentlig forståelig. Det finnes noen brente barn der ute.

Likevel er det flere av disse tingene som kan være både vel og bra. Men det er viktig at den enkelte selv ønsker å forsake noen av disse tingene. Det bør være et ønske innenfra. Og da er det som oftest OK.  Men motivasjonen for et troende liv må ikke primært være alle "ikke"-reglene. Men at det handler om et kjærlighetsforhold til en som elsker oss, og vil ha fellesskap med oss.

Tore S

Juli Gamleveg

Sommartilbod; "Kyrkjene i Fyresdal" frå 2013 er å få kjøpt på kyrkjekontoret. Grei å ha i bokhylla! Kr 100, eller 2 for kr 150.

Onsdagsandaktar i Kviteseid gamle kyrkje

Kvar onsdag i juli er det andakt i gamlekyrkja i Kviteseid (den som ligg ved bygdetunet). Andakten er kl 19.30. Det er gjerne kyrkjekaffe etterpå. Fin moglegheit til å sjå denne gamle kyrkja inne.Det kan vera noko knott her.

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje?

Vi har ikkje noko ordning med opne kyrkjer i Fyresdal. Mange kyrkjer i mange land har det. Men har du lyst til å sjå kyrkja, har du sommerbesøk som vil sjå ? Stikk inn på kyrkjekontoret, og vi opnar kyrkja for dykk. Om ynskjeleg kan vi og fortelja litt om kyrkja.. Kontoret er opent mellom 10 og 15 til vanleg. Dette gjeld altså Moland kyrkja.  Velkomen!

Hvor enkelt kan man gifte seg ?

Hvor enkelt kan man gifte seg ? De fleste som gifter seg ønsker å ha stor fest, og  samle familie og venner til et skikkelig bryllup. Men  for noen kan det kanskje være et enklere opplegg som passer best.Droppe den store festen, men  ha en enkel  seremoni i kirken eller annet egnet sted. En vigsel i kirken koster ingenting, om minst en er fra kommunen. En enkel seremoni tar ca 20 minutter, og det skal i tillegg til brudeparet  være to forlovere. Om forloverne er forhindret  fra å komme til seremonien, er det nok at det er to vitner tilstede. Folk i kirkens stab kan om ønskelig fungere som slike vitner. Brudeparet må på forhånd ordne med papirer hos folkeregisteret.Forloverne skal også fylle ut et skjema. Skjemaene finnes på skatteetaten.no. I forkant  av vigselen avtaler brudeparet en samtale med presten, hvor seremonien blir gjennomgått.  Fint hvis brudeparet har med litt blomster til å pynte kirken med. Det er også fint å si fra om musikkønsker og salmeønsker på forhånd. Organisten trenger å vite dette litt i forkant.

Kleskode ? Nei, brudeparet kan bruke klær man allerede har. Gjerne bunad. Det er altså ikke nødvendig å kjøpe noe nytt, hvis man ikke ønsker det.

Solomusikk? Hvis man kjenner noen som synger eller spiller, kan man jo spørre dem å spille eller synge.

Redd for at det blir for "kristelig" ? Jo, seremonien inneholder litt bønn og noen bibeltekster, men talen er tilpasset det aktuelle paret. Si gjerne litt om hva dere ønsker..

Etterpå ? Etterpå får brudeparet vigselsattest og en brudebibel. Kanskje kan man spise en middag på et spisested, eller ha et enkelt opplegg for de nærmeste. 

Er dette interessant, så kontakt kirkekontoret. Vi er fleksible på det meste, og man kan gifte seg alle dager bortsett fra mandag og søndag. Ønsker man å døpe et barn samtidig, kan vi hjelpe til med det også. Husk at vigselen og kan finne sted andre steder enn i kirken, f.eks. i en hage, på et museum, på en setervoll el.l. Det bør være bilvei helt fram til slike alternative steder.

Dette som her er skrevet gjelder for både ulikekjønnede og likekjønnede par.Alle får vigsel i den kirke man ønsker.

Se mer om vigsler på egen side på denne nettsiden.

Kveldsmesse i Moland kyrkje søndag 4.juli kl 19.

Søndag 4.juli vert det kveldsmesse i Moland kyrkje kl 19. Det vert nattverd. Det vert nokre kveldsmesser i sommar, då ferieavviklinga gjer at prestane og har messe i nabokommunen (Nissedal). Kan hende vert det ein kaffekopp og ? Velkomen!

Kva skjer med salmesongen ?

Alle veit at ein syngjer salmar i kyrkja. Det er gamle songer og det er nye songer, med kan hende eit meir moderne musikalsk tonefølgje. Før i tida pugga vi salmar , det gjer ein ikkje lenger. Men det har skjedd noko dei msiste åra. Ungdom deltek gjerne i idol og  har frimodigheit til å syngja solo, men det er ikkje ofte at konfirmantar syngjer med på salmane. Heller ikkje mange vaksne gjer det. Ofte kan det kjennast som om prest og klokkar er dei einaste som syngjer. Kva gjer vi med det ? Ha færre salmar i kyrkje ? Ha meir solosong, meir instrumentalmusikk ? Eller skal vi streame musikk frå Spotify?  Ja, kva gjer me ?

St.Hanseftan 23.juni kl 18- messe i prestegardshagen

Velkomen til St.Hansfeiring i prestegardshagen. Onsdag kl 18. Messe der vi tek opp litt om døyparen Johannes . .Solosong av Emma V. Holmegard. Etterpå kaffe og is. og grilling av medbragt på bålpanne.

Nye konfirmantar 21/22 ? Sjå informasjon på konfirmantsida.

St.Hans - den eldgamle midtsommarfesten

St.Hans er en samansmeltning av ei eldgammal midtsommarfest og ei katolsk feiring av døyparen Johannes. Tradisjonen ved å tenne store bål er gammal, og ved bålet var det gjerne fest, drikking og dans.Mange drøymde om å finna ei kjærest denne kvelden. 

Jesus og Johannes var syskjenborn, og Johannes er eit halvt år eldre enn Jesus. DFeiringa av Johannes tok til på 400-talet. Ein hadde ei våkegudsteneste heile natta til St.Hans, og det er bakgrunnen for namnet jonsok. Det tyder jonsvake, altså at ein var vaken natta føre. Dei siste åra har Nidarosdomen ei slik våkegudsteneste gjennom heile natta. 

Mange av guttenamna i Noreg, er avleda av Johannes. Tenk på Jon, Johan, Hans.Alt avleda av Johannes. Gamle skikkar av denne dagen er at vatn og ulike ting hadde meir kraft enn vanleg, Om ei jente ville finna ei kjærest, la hun denne natta nokre blomar under hovudputa, og då vart det kan hende ei karfolk å få fatt i ? Til høgre kan vi sjå eit kjend måleri av eit jonsokbål av Nicolai Astrup. Det er meir vanleg med slike bål ved kysten, enn i innlandet. Sjøl er eg uppvaksen i Asker, og her er sjøen full av båtar ute på fjorden. Bål er tent mange plassar.

I Fyresdal har vi utendørsmesse St.Hans-eftan kl 18. Messa er i prestegardshagen (i kyrkja om regnver). Grilling, kaker og kaffe etterpå. Velkomen!

Konfirmasjonsdatoen er klar ! Lørdag 28.august - messe kl 11 og 12.30

Nå er konfirmasjonsdatoen for 2021 klar. Det har vært mange hensyn å ta, og mange av konfirmantene hadde ønske om å få det til allerede i vår. Nå er det kommet sterke anbefalinger fra kirken sentralt om at vi skulle utsette dette til høsten, og de fleste menighetene i prostiet velger nå høsten. Da er det håp om færre smitteverntiltak, og da kan vi trolig samles flere i kirken. Vi har valgt å ha to konfirmasjonar denne dagen. I første messe kl 11 vert det 6 konfirmantar, i messa kl 12.30 vert det 5 konfirmantar. Konfirmantane er fordelt ved loddtrekning, men då det berre er 3 jenter, får dei vere saman i den første messa kl 11. Konfirmantane får melding om tid på e.post.

Mellom de to messene vert det fotografering, då samlast alle til fellesfotografering. Messa vert på ca 45 minuttar.

Det er to fordeler med to messer: 1. Smitteverntiltak ivaretas. 2. Hver konfirmant kan få med seg flere gjester i kirken.

 

Konfirmantar på heia - overnatta på Hovstøyl 12-13.6

Frå laurdag til søndag var dei 10 konfirmantane og 5 vaksne på overnattingstur til Hovstøyl, turisthytta på bispevegen. Vi brukte 1,5 t til hytta, og her hadde vi en kveld med hermetikkmiddag, godis, quiz (ved Bjarne Mandt), samt at Tore S hadde noko å seie. Det var litt vind denne kvelden, og veldig varmt var det heller ikkje, men det var likevel god stemning. Litt energi vart nytta for å finne dekning på mobilen.

Søndag pakka og vaska vi , før ferden gjekk vidare til Brøkkstøyl. Har var vi lenge, og grilla pølsar. Til slutt tok Ingebret oss med inn i trollskogen, hvor det fantes ekstra store trær. Nede ved Nøs kom foreldre å henta ungdomen sin. Då var klokka like før kl 15. Vaksenledere var Else Berit, Bjarne, Tore, Annlaug og Siv (mor til en konfirmant). Vi takker for turen, vi opplevde mykje på kort tid, og konfirmantane og dei vaksne hadde ei fin tur!

Se bilete frå Hovstøyl på kyrkjaifyresdal.com eller på Google maps.

No vert det fast haustkonfirmasjon!

I år og i fjor har vi hatt haustkonfirmasjon grunna pandemien.No har soknerådet tatt ei avgjerd om at dette no vert ei fast ordning. Mange ønsket å halde fram med vårkonfirmasjon (siste laurdag i mai), og har tenkt at det har vore ei god løysing. Utfordringa er at vi i Fyresdal er ein del av "Ønsket og elsket", eit konfirmantopplagg i Øvre Telemark prosti. Folka her har gått inn for haustkonfirmasjon, slik at leiren på Gjennestad avsluttar konfirmanttida, istadenfor som no, startar konfirmanttida. Dette erbeidet har sitt arbeid i Seljord, og i tillegg til leir, har dei eit stort program for å utdanne ungdomsleiarar. Det kan vere ungdomsleiarar på leir og med i anna konfirmantarbeid i prostiet. Det er nok noko enklare å rekruttera nye ungdomsleiarar med den nye ordninga. Konfirmasjonen vil finne stad anten siste laurdag i august, eller fyste laurdag i september.

Noko som kan vere eit minus med den nye ordninga, er at klassen i september til vanleg dreg til Polen, og har ein del utgiftar til dette då. I tillegg er det lang tradisjon for vårtradisjon, sjølv om dei eldre i kommunen hadde haustkonfirmasjon i si tid.

I staben er vi godt nøgd med dette vedtaket- leiren på Gjennestad er eit flott arrangement, som både unge og vaksne set stor pris på. Fin variasjon mellom alvor og leik, og veldig god mat. Plassen har og parkprega uteområde, som kan nyttast til mykje . No har prosessen rundt denne endringa nok ikkje vore den beste. Det har ikkje vore nokon høyring om saka, lokale kyrkjelydar har ikkje fått seia si meining, og vi kjennar på at vi ikkje hadde noko val. Om vi ikkje hadde sagt ja til endringa, måtte vi avslutte vår deltaking i "Ønsket og elsket", og då måtte vi laga leir sjølve.

Tore S

Følg gjerne instagramkonto for Fyresdal prestegard ! "fyresdalprestegard"

Dugnad på nye kyrkjegarden

Onsdag 5.mai var det dugnad på nye kyrkjegarden.Det var surt og kaldt, og litt regn, men de 10-12 frammøtte gjorde en god jobb, og fikk bortdet meste av løvet. Else Berit serverte kaffe og nystekte lapper ( sveler).

Sterk nedgang i fødselstalet - men ikkje i Vinje

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Tid for flagging !

No kjem ei tid med mange flaggdagar og raude dagar. I mai er det sesong for å flagge, men ver merksam på at t.d. Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag ikkje er ofisielle flaggdagar. I sommerhalvåret kan ein heisa flagget kl 8, og det skal takast ned seinast kl 21.Det offentlege skal flagga på alle flaggdagar, medan private kan velja om dei vil flagga. Ver merksam på at flaggstonga i prestgarden er å rekne som privat, og at det difor ikkje vert flagga alle flaggdagar. Private kan også flagge ved andre høve, t.d. fødselsdagar og ved særskilde høve. Kanskje det er født ein nytt familiemedlem ? Ved gravferd kan ein flagga på halv stong. Når vi seier halv stong meinar vi eigentleg ca 2/3 stong. Flagget skal til topps når gravferden er ferdig.

Mangel på prestar ?

På zoom-møte tysdag 4.mai informerte Asgeir Sele at det no er omlag 100 ledige prestestillingar i landet. Det er og slik at ved mange utlysingar av ledige stillingar er det få søkjarar. Ofte ein eller to, om det er nokon i det heile. Dette kan og skje i byane. Mange prestar er utdanna i dei store kulla på 1970-talet, og dei vil gå av i pensjon i løpet av få år. Kan hende vert det 200 ledige stillingar om få år. Dette er ei stor utfordring for kyrkja. 

Øvre Telemark prosti er det største prostiet i Sør-Noreg, og her er det omlag 20 prestestillingar. Pr. i dag er det ingen ubesatte stillingar i vårt prosti. Totalt er det ca 1300 kyrkjelydsprestar i Den norske kyrkje.

Ny instagramkonto om prestegarden

Følg gjerne instagramkontoen fyresdalprestegard. Her legges ut bilder av prestegarden, inne og ute, og litt historie til eiendommen formidles også. Legger ut 1-2 bilete i veka.

Frå Lensmannsgata

Smitteverntiltak i Fyresdal-kyrkjene oppdatert

Følgende tiltak gjennomføres:

 

1.Velkommen til gudsteneste! Max 100 personar, men 1-meteren gjeld!

2. Alle tar håndsprit når de går Inn i kyrkja.

3. De som kommer blir anvist plasser.

4.Alle skal skrive seg på liste med navn og tlf-nummer, denne blir makulert etter 14 dager.

5. Vi dropper ofring/takkoffer på vanlig måte. Dette blir evnt. tatt opp ved utgangen.

6. Salmebøker kan nyttes.Når vi er ferdig kan den gjerne ligge igjen i benken.

7. Hvis kirken har oppnådd det antallet personer vi kan ha,vil de som kommer etterpå måtte stå ute eller  evnt. i våpenhuset.

8. Er du forkjøla, småsyk eller kjenner på symptomer, da er det nok best å holde seg hjemme.

9. Pass på at når du hoster, gjør det inn i armhulen, lommetørkle  el.l.

10. Dåp vil finne sted i ordinære gudstjenester, egne dåpsgudstjenester kan tilbys etter avtale.

11. Gudstenestene er berre for fastbuande i Fyresdal.

 

Tårnagentdag i Veum kyrkje 20.mars

Trivelig gjeng med 10 barn fra Gimle skule deltok på tårnagentdag lørdag 20.mars. Her var det oppdrag, oppgaver og mysterier som skulle løses. Noe inne, noe ute. En tur oppe i kirketårnet ble det også, her kunne kirkeklokkene inspiseres. Et måltid med  "flaggermussuppe" ble det også. Ledere denne dagen var Berthe, Sigrun og Tore. Vellykket dag!

Nytt smijernsrekkverk montert i Moland kyrkje

Nå er det tryggere å oppholde seg på galleriet i Moland kyrkje.Med det nye rekkverket i smijern er høyden 1,10. Rekkverket ble montert 10.11. Det er laget av smed Clausen.

Ny heimeside for kyrkja i Fyresdal

Sjekk ut kyrkjaifyresdal.com, som etterkvart vil overta for fyresdalkyrkja.com.Eit år framover vil vi ha dei begge to.