Gudsteneste Moland kyrkje 24.oktober kl 11

Velkomen til messe 24. oktober i Moland kyrkje. Nattverd. Tema:Ljoset. Kva tyder ljoset i kristen samanheng ? 

Haust i Folkestadbyen

Føremiddagstreff Betel tysdag 19. oktober kl 11

Velkomen til føremiddagstreff på Betel tysdag 19. oktober kl 11. Variert program og ei god kaffestund med vafler. Litt allsong. 
Foto: Utsikt frå Betel 

Messe i Veum kyrkje 10.10 kl 11

Velkomen til messe 10.oktober kl 11 i Veum kyrkje. Her er det solosong ved Emma V. Holmegård og det er dåp. Temaet for dagen er familieliv , samliv og ekteskap. Utfordrande tema i våre dagar! Er Jesus streng eller...?

Fyresdal prestegard overtas av Den norske kirke

Det er nå avklart hva som skjer med Fyresdal prestegard. Etter at Den norske kirke ble "skilt" fra staten, har det lenge hersket en usikkehet om hva som skjer med prestegardene. Fram til nå har Opplysningsvesenets fond eid de fleste prestegardene, men nå vil altså Den norske kirke overta omlag halvparten av dem (ca.133).Av dem er Fyresdal prestegard, men også presteboliger  i alle kommuner i Vest-Telemark, med unntak av Tokke. Boligene er såkalte rekrutteringsboliger. Man regner med at det kan bli lettere å få søkere til stillinger når man kan tilby bolig. 

Det er ikke boplikt her, så prester kan velge å bo i egen bolig, og da er spørsmålet hva man gjør med prestegarden. Det vanlige er at man leier ut boligen på vanlige vilkår, og at utleieprisen er lik markedspris.

Den norske kirke vil nå for ansvar for vedlikehold, men OVF vil bevilge penger til dette, der det er et etterslep på vedlikehold.

 

YTRING:"Det er en mening med det..."

Livet kan by på oppturer og nedturer. Det er solskinnsdager og overskyede dager. Det sies at mennesker er meningssøkende vesener. Vi prøver å tolke det som skjer oss, finne mønstre i hvordan livet framtrer for oss. Og så er det slik at vi av og til kan si at "Det er en mening med det", eller litt mer forsiktig : "Det er kanskje en mening med det".

Det hender folk sier at det nettopp det de tror, tenker eller gjør, ja, det er meningen med livet. "Fjellturer er meningen, Jesus er meningen osv."  En gang hadde jeg en gravferd i Østerdalen, og jeg fikk en klar melding fra de pårørende:"Du må ikke si at det er en mening med det". Det var greit nok, for jeg pleier ikke å si akkurat det.

Jeg overlater til folk selv å bestemme hva de legger mening i, eller hva de opplever som meningsfullt. Livet og tilværelsen er. Det er ingen tvingende opplevelse at livet har en mening. Men vi kan velge å legge mening i det vi opplever, det vi erfarer.  For troende kan det være aktuelt å si at kristentro er meningen med livet. Men andre opplever det ikke slik.  Kanskje de vil nevne familiesamhold, politikk, friluftsliv. Ikke nødvendigvis som meningen med livet, men at dette oppleves meningsfullt.

Av og til sier vi a noe er "meningsløst". Et ungt menneske dør eller blir alvorlig skadet i en ulykke.En bombe ødelegger en boligblokk og mange blir skadet. Det som skjedde på Utøya og i nregejeringskvartalet. Det oppleves meningsløst.

Jeg tror vi som mennesker er meningssøkende  vesener, men jeg synes det er greit at folk selv velger hva som gir mening. Selv er jeg et såkalt troende menneske, og opplever at det gir mening. Men jeg er fullt klar over at andre ikke opplever det på samme måte. Det er OK.

Tore S

Inga messe i Fyresdal 3.oktober

Det er inga messe i Fyresdal søndag 3.oktober. Men kvifor ikkje rusle rundt i Øyskogen ? Her er det bygdatun, mange gamle hus, store trær og minnebauta for Ivar Teisner. Neste messe er i Veum kyrkje 10.oktober kl 11. Her er det dåp, solosong av Emma V. Holmegård. Temaet i messa er om familieliv og samliv.

PODCAST: Søndagsskole for voksne.

Det er en podcast om tro og kirke som kan være verdt å lytte på for de som er nysgjerrige på spørsmål knyttet til kristen tro. "Hvor var Gud 22.juli","Kan man være kristen hvis man ikke leser i bibelen"? er eksempler på ting som blir tatt opp her. Prigramleder er TV-profilen Solveig Kloppen, og hun har med seg prestene Silje Kivle Andreassen og Trond Bakkevig i studio.  Episodene varer ofte en knapp time, og de er å finne på spotify og acast og andre poccast-nettsteder. Trond Bakkevig sier"Jeg liker å få vanskelige spørsmål, for da må jeg skjerpe og tenke over hvorfor jeg tror det jeg tror".  Søk på "Søndagsskole for voksne".

"Kick-off" for konfirmantene 30.oktober i Seljord

Lørdag 30.oktober markeres starten på et nytt konfirmantår i Seljord. Alle nye konfirmanter og andre interesserte 9.klassinger i Øvre Telemark  er invitert til Dyrskuplassen i Seljord for et stort arrangement . Klokkeslettet er 18-22.30. Det er gratis, men ta gjerne med noen kroner for å handle i kiosken. På et par av aktivitetene blir man klissvåte, så ta med tørt klesskift! Aktivitetene skjer i  husdyrhallen. Det blir avreise fra Fyresdal kl 16.30.

Påmelding til kyrkjekontoret innen 20.oktover ( tlf 951 59 494) eller kyrkjekontoret@fyresdal.kommune.no. Meld deg gjerne på direkte til Ønsket og elsket. Da er fristen 22.oktober.

Gjenåpning - konsekvenser for kirken

Samfunnet er erklært gjenåpnet. Det betyr også konsekvenser for kirken. For gudstjenestenes del betyr det_ 1) Ikke lenger registrering av gudstjenestedeltakere. 2) Ikke krav om en-meteren, folk kan sitte hvor de vil.  3) Nattverd blir servert på vanlig måte. 4) Kirkeofringer vil fra nå av bli tatt opp i benkene. 5) Under koronaen har vi hatt endel egne dåpsgudstjenester, nå vil dåp vanligvis skje i de vanlige gudstjenestene.

Andre aktiviteter gjenopptas, barnearbeid gjenopptas.

Gravferder arrangeres helt uten smittevernregler.

Men: Inntil videre vil vi ha håndsprit tilgjengelig i kirkene, benytt gjerne dette . Og fortsatt vil vi anbefale at folk som føler seg småsjuke vurderer å holde seg hjemme.

Vedlkommen til arrangementer i kirka i Fyresdal!

Konfirmantar 2020

Konfirmantar 2021

Låven på Skålid

GOD SOMMAR! Foto: Vestre Nape

Diplomatisk måte å si det på…..

Juli Gamleveg

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje?

Vi har ikkje noko ordning med opne kyrkjer i Fyresdal. Mange kyrkjer i mange land har det. Men har du lyst til å sjå kyrkja, har du sommerbesøk som vil sjå ? Stikk inn på kyrkjekontoret, og vi opnar kyrkja for dykk. Om ynskjeleg kan vi og fortelja litt om kyrkja.. Kontoret er opent mellom 10 og 15 til vanleg. Dette gjeld altså Moland kyrkja.  Velkomen!

Hvor enkelt kan man gifte seg ?

Hvor enkelt kan man gifte seg ? De fleste som gifter seg ønsker å ha stor fest, og  samle familie og venner til et skikkelig bryllup. Men  for noen kan det kanskje være et enklere opplegg som passer best.Droppe den store festen, men  ha en enkel  seremoni i kirken eller annet egnet sted. En vigsel i kirken koster ingenting, om minst en er fra kommunen. En enkel seremoni tar ca 20 minutter, og det skal i tillegg til brudeparet  være to forlovere. Om forloverne er forhindret  fra å komme til seremonien, er det nok at det er to vitner tilstede. Folk i kirkens stab kan om ønskelig fungere som slike vitner. Brudeparet må på forhånd ordne med papirer hos folkeregisteret.Forloverne skal også fylle ut et skjema. Skjemaene finnes på skatteetaten.no. I forkant  av vigselen avtaler brudeparet en samtale med presten, hvor seremonien blir gjennomgått.  Fint hvis brudeparet har med litt blomster til å pynte kirken med. Det er også fint å si fra om musikkønsker og salmeønsker på forhånd. Organisten trenger å vite dette litt i forkant.

Kleskode ? Nei, brudeparet kan bruke klær man allerede har. Gjerne bunad. Det er altså ikke nødvendig å kjøpe noe nytt, hvis man ikke ønsker det.

Solomusikk? Hvis man kjenner noen som synger eller spiller, kan man jo spørre dem å spille eller synge.

Redd for at det blir for "kristelig" ? Jo, seremonien inneholder litt bønn og noen bibeltekster, men talen er tilpasset det aktuelle paret. Si gjerne litt om hva dere ønsker..

Etterpå ? Etterpå får brudeparet vigselsattest og en brudebibel. Kanskje kan man spise en middag på et spisested, eller ha et enkelt opplegg for de nærmeste. 

Er dette interessant, så kontakt kirkekontoret. Vi er fleksible på det meste, og man kan gifte seg alle dager bortsett fra mandag og søndag. Ønsker man å døpe et barn samtidig, kan vi hjelpe til med det også. Husk at vigselen og kan finne sted andre steder enn i kirken, f.eks. i en hage, på et museum, på en setervoll el.l. Det bør være bilvei helt fram til slike alternative steder.

Dette som her er skrevet gjelder for både ulikekjønnede og likekjønnede par.Alle får vigsel i den kirke man ønsker.

Se mer om vigsler på egen side på denne nettsiden.

Kva skjer med salmesongen ?

Alle veit at ein syngjer salmar i kyrkja. Det er gamle songer og det er nye songer, med kan hende eit meir moderne musikalsk tonefølgje. Før i tida pugga vi salmar , det gjer ein ikkje lenger. Men det har skjedd noko dei msiste åra. Ungdom deltek gjerne i idol og  har frimodigheit til å syngja solo, men det er ikkje ofte at konfirmantar syngjer med på salmane. Heller ikkje mange vaksne gjer det. Ofte kan det kjennast som om prest og klokkar er dei einaste som syngjer. Kva gjer vi med det ? Ha færre salmar i kyrkje ? Ha meir solosong, meir instrumentalmusikk ? Eller skal vi streame musikk frå Spotify?  Ja, kva gjer me ?

Nye konfirmantar 21/22 ? Sjå informasjon på konfirmantsida.

St.Hans - den eldgamle midtsommarfesten

St.Hans er en samansmeltning av ei eldgammal midtsommarfest og ei katolsk feiring av døyparen Johannes. Tradisjonen ved å tenne store bål er gammal, og ved bålet var det gjerne fest, drikking og dans.Mange drøymde om å finna ei kjærest denne kvelden. 

Jesus og Johannes var syskjenborn, og Johannes er eit halvt år eldre enn Jesus. DFeiringa av Johannes tok til på 400-talet. Ein hadde ei våkegudsteneste heile natta til St.Hans, og det er bakgrunnen for namnet jonsok. Det tyder jonsvake, altså at ein var vaken natta føre. Dei siste åra har Nidarosdomen ei slik våkegudsteneste gjennom heile natta. 

Mange av guttenamna i Noreg, er avleda av Johannes. Tenk på Jon, Johan, Hans.Alt avleda av Johannes. Gamle skikkar av denne dagen er at vatn og ulike ting hadde meir kraft enn vanleg, Om ei jente ville finna ei kjærest, la hun denne natta nokre blomar under hovudputa, og då vart det kan hende ei karfolk å få fatt i ? Til høgre kan vi sjå eit kjend måleri av eit jonsokbål av Nicolai Astrup. Det er meir vanleg med slike bål ved kysten, enn i innlandet. Sjøl er eg uppvaksen i Asker, og her er sjøen full av båtar ute på fjorden. Bål er tent mange plassar.

I Fyresdal har vi utendørsmesse St.Hans-eftan kl 18. Messa er i prestegardshagen (i kyrkja om regnver). Grilling, kaker og kaffe etterpå. Velkomen!

Konfirmantar på heia - overnatta på Hovstøyl 12-13.6

Frå laurdag til søndag var dei 10 konfirmantane og 5 vaksne på overnattingstur til Hovstøyl, turisthytta på bispevegen. Vi brukte 1,5 t til hytta, og her hadde vi en kveld med hermetikkmiddag, godis, quiz (ved Bjarne Mandt), samt at Tore S hadde noko å seie. Det var litt vind denne kvelden, og veldig varmt var det heller ikkje, men det var likevel god stemning. Litt energi vart nytta for å finne dekning på mobilen.

Søndag pakka og vaska vi , før ferden gjekk vidare til Brøkkstøyl. Har var vi lenge, og grilla pølsar. Til slutt tok Ingebret oss med inn i trollskogen, hvor det fantes ekstra store trær. Nede ved Nøs kom foreldre å henta ungdomen sin. Då var klokka like før kl 15. Vaksenledere var Else Berit, Bjarne, Tore, Annlaug og Siv (mor til en konfirmant). Vi takker for turen, vi opplevde mykje på kort tid, og konfirmantane og dei vaksne hadde ei fin tur!

Se bilete frå Hovstøyl på kyrkjaifyresdal.com eller på Google maps.

No vert det fast haustkonfirmasjon!

I år og i fjor har vi hatt haustkonfirmasjon grunna pandemien.No har soknerådet tatt ei avgjerd om at dette no vert ei fast ordning. Mange ønsket å halde fram med vårkonfirmasjon (siste laurdag i mai), og har tenkt at det har vore ei god løysing. Utfordringa er at vi i Fyresdal er ein del av "Ønsket og elsket", eit konfirmantopplagg i Øvre Telemark prosti. Folka her har gått inn for haustkonfirmasjon, slik at leiren på Gjennestad avsluttar konfirmanttida, istadenfor som no, startar konfirmanttida. Dette erbeidet har sitt arbeid i Seljord, og i tillegg til leir, har dei eit stort program for å utdanne ungdomsleiarar. Det kan vere ungdomsleiarar på leir og med i anna konfirmantarbeid i prostiet. Det er nok noko enklare å rekruttera nye ungdomsleiarar med den nye ordninga. Konfirmasjonen vil finne stad anten siste laurdag i august, eller fyste laurdag i september.

Noko som kan vere eit minus med den nye ordninga, er at klassen i september til vanleg dreg til Polen, og har ein del utgiftar til dette då. I tillegg er det lang tradisjon for vårtradisjon, sjølv om dei eldre i kommunen hadde haustkonfirmasjon i si tid.

I staben er vi godt nøgd med dette vedtaket- leiren på Gjennestad er eit flott arrangement, som både unge og vaksne set stor pris på. Fin variasjon mellom alvor og leik, og veldig god mat. Plassen har og parkprega uteområde, som kan nyttast til mykje . No har prosessen rundt denne endringa nok ikkje vore den beste. Det har ikkje vore nokon høyring om saka, lokale kyrkjelydar har ikkje fått seia si meining, og vi kjennar på at vi ikkje hadde noko val. Om vi ikkje hadde sagt ja til endringa, måtte vi avslutte vår deltaking i "Ønsket og elsket", og då måtte vi laga leir sjølve.

Tore S

Følg gjerne instagramkonto for Fyresdal prestegard ! "fyresdalprestegard"

Dugnad på nye kyrkjegarden

Onsdag 5.mai var det dugnad på nye kyrkjegarden.Det var surt og kaldt, og litt regn, men de 10-12 frammøtte gjorde en god jobb, og fikk bortdet meste av løvet. Else Berit serverte kaffe og nystekte lapper ( sveler).

Sterk nedgang i fødselstalet - men ikkje i Vinje

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Tid for flagging !

No kjem ei tid med mange flaggdagar og raude dagar. I mai er det sesong for å flagge, men ver merksam på at t.d. Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag ikkje er ofisielle flaggdagar. I sommerhalvåret kan ein heisa flagget kl 8, og det skal takast ned seinast kl 21.Det offentlege skal flagga på alle flaggdagar, medan private kan velja om dei vil flagga. Ver merksam på at flaggstonga i prestgarden er å rekne som privat, og at det difor ikkje vert flagga alle flaggdagar. Private kan også flagge ved andre høve, t.d. fødselsdagar og ved særskilde høve. Kanskje det er født ein nytt familiemedlem ? Ved gravferd kan ein flagga på halv stong. Når vi seier halv stong meinar vi eigentleg ca 2/3 stong. Flagget skal til topps når gravferden er ferdig.

Mangel på prestar ?

På zoom-møte tysdag 4.mai informerte Asgeir Sele at det no er omlag 100 ledige prestestillingar i landet. Det er og slik at ved mange utlysingar av ledige stillingar er det få søkjarar. Ofte ein eller to, om det er nokon i det heile. Dette kan og skje i byane. Mange prestar er utdanna i dei store kulla på 1970-talet, og dei vil gå av i pensjon i løpet av få år. Kan hende vert det 200 ledige stillingar om få år. Dette er ei stor utfordring for kyrkja. 

Øvre Telemark prosti er det største prostiet i Sør-Noreg, og her er det omlag 20 prestestillingar. Pr. i dag er det ingen ubesatte stillingar i vårt prosti. Totalt er det ca 1300 kyrkjelydsprestar i Den norske kyrkje.

Ny instagramkonto om prestegarden

Følg gjerne instagramkontoen fyresdalprestegard. Her legges ut bilder av prestegarden, inne og ute, og litt historie til eiendommen formidles også. Legger ut 1-2 bilete i veka.

Nytt smijernsrekkverk montert i Moland kyrkje

Nå er det tryggere å oppholde seg på galleriet i Moland kyrkje.Med det nye rekkverket i smijern er høyden 1,10. Rekkverket ble montert 10.11. Det er laget av smed Clausen.

Ny heimeside for kyrkja i Fyresdal

Sjekk ut kyrkjaifyresdal.com, som etterkvart vil overta for fyresdalkyrkja.com.Eit år framover vil vi ha dei begge to.