Innsamlingsaksjon i vårt bispedømme

Bispedømmet har satt igang en innsamlingsaksjon som varer fram til St.Hans. Aksjonen kalles "Sammen som kirke i hele verden".og har som mål å samle inn en halv million til prosjekter i 3.verden. Dette i tillegg til allerede inngåtte misjonsprosjekter. Mange land i 3. verden har utfordringer med fattigdom og koronaepidemi, og i solidaritet ønsker bispedømmet at enkeltmenighetene skal bidra med noe ekstra. Les mer om dette på kirken.no/agder. I Fyresdal vil takkofferet på 24.mai gå til menighetens misjonsprosjekt i Nepal.

Siste nytt om konfirmasjon, se «konfirmant»-siden.

Gudstjenester starter 24.mai

Det er nå bestemt at gudstjenester kan startes igjen 24.mai. Da vil vi i  Moland kyrkje ha gudstjeneste kl 11. Men max antall  personer er 50, og noen smitteverntiltak vil gjennomføres. Vi vil inntil videre droppe nattverd og kirkekaffe. Dåp vil skje i egne gudstjenester. Antibac vil tilbys ved inngangen.

Tiltak ved gudstenester:

Plan for smittevern i høve til gudstenester og andre kyrkjelege handlingar.

Vi kan vi opne kyrkjene att frå 24. mai for opp til 50 personar, og med 1 meters avstand..

Slik har vi tenkt å leggje det opp med tanke på smittevern:
• Kyrkjetenaren vil stå ved døra og late opp ved inngang og utgang. Då unngår ein at alle tek i handtaket.
• Ein person/kyrkjeverten står rett på innsida og delar ut antibac både ved inngangen og utgangen. Han som delar ut har eingongshanskar på seg.
• Ein annan person syner veg til benkane.
• Salmebøkene / evt.salmeark blir lagt på eit bord, og folk forsyner seg sjølve.Salmebøkene har nå stått lenge i kyrkja utan å bli bruka, og er såleis smittefrie. Klokkaren brukar eingongshanskar og legg bøkene på eit bord ved inngangen.

• Offer blir teke opp i ei bøsse ved utgangen. Vi bruker eingongshanskar ved oppteljing.
Elles oppmodar vi til bruk av Vipps.
• Blir ikkje nattverd den 24. mai, og skal vi ha det seinare så vil det bli bruka eingongsbeger.
Vi delar ut nattverd ved intinksjon.
• Det blir ingen kyrkjekaffi med det fyrste.
• Vi hengjer opp plakatar i våpenhuset om dei nye rutinene inne i kyrkja.
• Toaletta knytt til kyrkjene vil vere opne, men med oppslag om handhygiene og såpe og antibac ved vasken.

Inntil vidare må vi ha navna på dei som kjem på ei liste, i tilfelle nokon vil verte smitta. Denne lista vert teke vare på i 14 dagar.

 

Gudstenester og ord for dagen på Facebook

Heddal Låvekirke

Det vil kvar dag verta lagt ut gudstenester eller ord for dagen på facebooksida til "Kyrkja i Øvre Telemark" .  Er du ikkje på Facebook,, prøv facebooksida til Heddal menighet eller lenke på ovretelemark.no .Gudstenestene er på vanlege gudstenestedagar, men er forkorta. Denne praksisen vil trolig vare til 21. mai.

Nb! Coronablogg på denne nettsiden, se lenger ned!

Valebjørg 17.mai

Corona-tiltak i kyrkja i Fyresdal.

Alle gudstenester er avlyst inntil 24.mai. Framover  skal det vere  max 50 personar tilstades på vigslar og i gravferder. Dette gjelder Moland kyrkje. I Veum max 35. Desse tala kan verte endra. Så lenge gudstenestene er avlyst arrangeres likevel dåpsgudstenester, der det er bestilt dåp. Men dette blir bare for dåpsfolket.

Ved kyrkjelege handlingar, pass på vask av henda , hald god avstand til andre (minst 1 meter), ikkje handhelsing/klemming.

Alle trusopplæringstiltak og alt konfirmantarbeid er og avlyst inntil vidare. Fasteaksjonen til konfirmantane er og avlyst i sin tradisjonelle form, men blir i år digital.Folk vert oppfordra å gje t.d. med Vipps. Konfirmasjon er utsatt til hausten, dei fleste vert konfirmert laurdag 5.september.. Meir info etterkvart.

Fyresdal næringshage er no stengd for publikum.Det vil seie at no er og kyrkjekontoret stengd for publikum.

Kyrkjekontoret tlf 35067133. Kyrkjeverje mob 95159494


Ta gjerne kontakt med prest på tlf 48090970 for samtale eller informasjon.

Siste nytt om kyrkjelege coronatiltak, sjå  www.kirken.no/agder.

Les gjerne Corona-bloggen på denne nettsiden!

Tore S. 

VEKAS BILETE: Folkestadbyen

Moland kyrkje

Veum kyrkje