Jolegata i Folkestadbyen

Ljosmesse i Veum kyrkje søndag 5.12 kl 18.

Den årlege ljosmessa med konfirmantane er søndag 5.desember kl 18. Konfirmantane les tekster om ljoset i messa. Det er mykje ljos i kyrkja og utafor kyrkja denne dagen. Etter messa er det servering av gløgg og pepperkakar ute. Bålpanna er tend. Velkomen! Smitteverntiltak: Hold en-meteren til hverandre, ikke klemming/håndtrykk, vær hjemme hvis du har symptomer på sykdom.Kan komme nye tiltak utover i desember hvis kommunelegen anbefaler det.

Jolekalender på instagram !

Då har vi starta årets jolekalender på kyrkjaifyresdal. Kvar dag fram til joleftan legg vi ut eit bilete frå Fyresdal, og spør : Kvar er dette ? . Tre svaralternativer. Legg igjen eit svar i kommentarfeltet, og du kan vinna ei premie.

Foto;Trollholane i Kilegrend.

NB! Denne nettsida avsluttes no i desember.

Frå ca 20.12 vil denne nettsida opphøyra. Frå då  er det ikkje fyresdalkyrkja.com, men kyrkjaifyresdal.com som gjeld.

Lys vaken til helga i Moland kyrkje - messe søndag kl 11.

Til søndag er det 1.s. i advent, og då startar eit nytt kyrkjeår. Denne helga er alle 11-åringar inviterte til å overnatte inne i kyrkja. Laurdagskvelden er det ulike aktivitetar, vi ek og ein tur til Betel og spiser pizza. Søndag er borna med på messa kl 11. Det vert då ei familiegudsteneste. Etter messa er det kyrkjekaffi/saft. Velkomen!

Messe i Veum kyrkje søndag 21.november kl 11

Til søndag er det siste søndag i kirkeåret. Fra gammelt av har den blitt kalt domssøndagen. Den kalles også Kristi kongedag. Dagen handler om et litt vanskelig tema. Hva er dom ? Kan dom være positivt ?

Det er nattverd. Velkommen!

Tre blåst ned på prestegarden 19.11.21

Nederland- Norge i fotball.Religion? ( Vg 16.11.21)

Hallvard Jørgensen til føremiddagstreff på Betel tysdag 16.11 kl 11.

Hallvard er prest i Tokke, men spelar og syngjer og i fleire samanhengar.Han har hatt gatekonsertar i Folkestadbyen under olsokfeiringa.På tysdag er han og høyra på Betel.Her vert det og litt allsong, og kaffe og vaflar.Velkomen!

Lev videre-gruppe ?

Tida etter at ein har mista ein av sine nære, vil som oftast
vere tung og vanskeleg. Tapet kan føre med seg reaksjonar
som angst, sinne og smerte. Ein del kan slite med
søvnvanskar, og nokre kan oppleve at både kroppslege og
psykiske plager oppstår eller vert forsterka. Problem med
konsentrasjonen er også vanleg.


Alle har si eiga sorg,
og ingen kan fortelje
oss kva som er rett
måte å sørge på. Det
finst ingen fasit!
Mange har likevel
erfart at det kan gjere
godt å snakke om
sorga. Men så er det
også ein del som vert
redde for at dei
næraste skal verte
trøytte av å høyre på.
Leva-vidare-gruppe
I ein sorgprosess kan det vere fint
å ha ein fristad der ein kan prate
med andre om sorga og om
vegen vidare.


Leva-vidare-gruppene er sett
saman av folk som gjerne vil dele
litt av livshistoria si. Samstundes
som dei ser at historia deira kan
hjelpe andre. Alle i gruppene har teieplikt, og ingen treng å
fortelje meir enn dei vil. Sjølv om det er kyrkja som
organiserer gruppene, er dei ikkje bundne til noko livssyn.
Gruppene går over tre kveldar.
Du spør
hvordan det går
og jeg lurer på
om jeg en dag
skal fortelle deg
at jeg ikke vet
hvordan kan jeg
forklare hva jeg har inni
når det er så mørkt
at jeg ikke ser
hva som er hva
jo takk
det går fint
Trygve Skaug
Den særde
Mitt hjarta hev vore i livsens strid,
og mangt eit sår hev det fengi;
det låg sjikt og sårt i så mang ei rid,
men endå hev det til denne tid
frå leiken med livet gjengi.
Men ær på ær etter sår på sår
der er på kvar einaste sida,
og opp dei brjotar kvar einaste vår
når lauvet spretter og isen går,
og gauken gjeler i lia.
Men blomar bløma i desse ær,
og blømande blom er tåret.
Det såleis også med jordi er:
Når regn og dogg ho frå himlen fær,
så veksa blomar i såret.
Aasmund Olavsson Vinje
Gud, du bur i æva, berre med deg kan eg tala ope om den
kjære som du har kalla heim til deg.
Du lyttar tolmodig.
Dagar og veker går, andre menneske lever sitt liv som
vanleg, men ingen ting kan fylla tomrommet for meg.
Hjelp meg å bera einsemda og i takk minnast alt vi hadde
saman.
Men lat meg ikkje bli sittande fast i minna, lat meg ta vare
på det livsstykket eg enno har att, og dei menneska eg har
omkring meg.
Sei til meg at venen min er hos deg i glede og fred, og at
også eg eingong kan få koma dit!

Prostidiakon tilbyr samtalegruppe for interesserte. Taushetsplikt, og man velger selv om man vil si noe, eller hvor mye man sier.  Påmelding til Eilev Erikstein (mob 911 13 580), evnt til Tore Samuelsen (mob 480 90 970 )

Lauvraking på kyrkjegarden med rim på graset.

"Kick-off" for konfirmantene 30.oktober i Seljord

Lørdag 30.oktober markeres starten på et nytt konfirmantår i Seljord. Alle nye konfirmanter og andre interesserte 9.klassinger i Øvre Telemark  er invitert til Dyrskuplassen i Seljord for et stort arrangement . Klokkeslettet er 18-22.30. Det er gratis, men ta gjerne med noen kroner for å handle i kiosken. På et par av aktivitetene blir man klissvåte, så ta med tørt klesskift! Aktivitetene skjer i  husdyrhallen. Det blir avreise fra Fyresdal kl 16.30.

Påmelding til kyrkjekontoret innen 20.oktover ( tlf 951 59 494) eller kyrkjekontoret@fyresdal.kommune.no. Meld deg gjerne på direkte til Ønsket og elsket. Da er fristen 22.oktober.

Pr. 29.10 er 12 konfirmantar påmelde. Køyring frå samfunnshuset  kl 16.30.

Fyresdal prestegard overtas av Den norske kirke

Det er nå avklart hva som skjer med Fyresdal prestegard. Etter at Den norske kirke ble "skilt" fra staten, har det lenge hersket en usikkehet om hva som skjer med prestegardene. Fram til nå har Opplysningsvesenets fond eid de fleste prestegardene, men nå vil altså Den norske kirke overta omlag halvparten av dem (ca.133).Av dem er Fyresdal prestegard, men også presteboliger  i alle kommuner i Vest-Telemark, med unntak av Tokke. Boligene er såkalte rekrutteringsboliger. Man regner med at det kan bli lettere å få søkere til stillinger når man kan tilby bolig. 

Det er ikke boplikt her, så prester kan velge å bo i egen bolig, og da er spørsmålet hva man gjør med prestegarden. Det vanlige er at man leier ut boligen på vanlige vilkår, og at utleieprisen er lik markedspris.

Den norske kirke vil nå for ansvar for vedlikehold, men OVF vil bevilge penger til dette, der det er et etterslep på vedlikehold.

 

YTRING:"Det er en mening med det..."

Livet kan by på oppturer og nedturer. Det er solskinnsdager og overskyede dager. Det sies at mennesker er meningssøkende vesener. Vi prøver å tolke det som skjer oss, finne mønstre i hvordan livet framtrer for oss. Og så er det slik at vi av og til kan si at "Det er en mening med det", eller litt mer forsiktig : "Det er kanskje en mening med det".

Det hender folk sier at det nettopp det de tror, tenker eller gjør, ja, det er meningen med livet. "Fjellturer er meningen, Jesus er meningen osv."  En gang hadde jeg en gravferd i Østerdalen, og jeg fikk en klar melding fra de pårørende:"Du må ikke si at det er en mening med det". Det var greit nok, for jeg pleier ikke å si akkurat det.

Jeg overlater til folk selv å bestemme hva de legger mening i, eller hva de opplever som meningsfullt. Livet og tilværelsen er. Det er ingen tvingende opplevelse at livet har en mening. Men vi kan velge å legge mening i det vi opplever, det vi erfarer.  For troende kan det være aktuelt å si at kristentro er meningen med livet. Men andre opplever det ikke slik.  Kanskje de vil nevne familiesamhold, politikk, friluftsliv. Ikke nødvendigvis som meningen med livet, men at dette oppleves meningsfullt.

Av og til sier vi a noe er "meningsløst". Et ungt menneske dør eller blir alvorlig skadet i en ulykke.En bombe ødelegger en boligblokk og mange blir skadet. Det som skjedde på Utøya og i nregejeringskvartalet. Det oppleves meningsløst.

Jeg tror vi som mennesker er meningssøkende  vesener, men jeg synes det er greit at folk selv velger hva som gir mening. Selv er jeg et såkalt troende menneske, og opplever at det gir mening. Men jeg er fullt klar over at andre ikke opplever det på samme måte. Det er OK.

Tore S

PODCAST: Søndagsskole for voksne.

Det er en podcast om tro og kirke som kan være verdt å lytte på for de som er nysgjerrige på spørsmål knyttet til kristen tro. "Hvor var Gud 22.juli","Kan man være kristen hvis man ikke leser i bibelen"? er eksempler på ting som blir tatt opp her. Prigramleder er TV-profilen Solveig Kloppen, og hun har med seg prestene Silje Kivle Andreassen og Trond Bakkevig i studio.  Episodene varer ofte en knapp time, og de er å finne på spotify og acast og andre poccast-nettsteder. Trond Bakkevig sier"Jeg liker å få vanskelige spørsmål, for da må jeg skjerpe og tenke over hvorfor jeg tror det jeg tror".  Søk på "Søndagsskole for voksne".

GOD SOMMAR! Foto: Vestre Nape

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje?

Vi har ikkje noko ordning med opne kyrkjer i Fyresdal. Mange kyrkjer i mange land har det. Men har du lyst til å sjå kyrkja, har du sommerbesøk som vil sjå ? Stikk inn på kyrkjekontoret, og vi opnar kyrkja for dykk. Om ynskjeleg kan vi og fortelja litt om kyrkja.. Kontoret er opent mellom 10 og 15 til vanleg. Dette gjeld altså Moland kyrkja.  Velkomen!

Hvor enkelt kan man gifte seg ?

Hvor enkelt kan man gifte seg ? De fleste som gifter seg ønsker å ha stor fest, og  samle familie og venner til et skikkelig bryllup. Men  for noen kan det kanskje være et enklere opplegg som passer best.Droppe den store festen, men  ha en enkel  seremoni i kirken eller annet egnet sted. En vigsel i kirken koster ingenting, om minst en er fra kommunen. En enkel seremoni tar ca 20 minutter, og det skal i tillegg til brudeparet  være to forlovere. Om forloverne er forhindret  fra å komme til seremonien, er det nok at det er to vitner tilstede. Folk i kirkens stab kan om ønskelig fungere som slike vitner. Brudeparet må på forhånd ordne med papirer hos folkeregisteret.Forloverne skal også fylle ut et skjema. Skjemaene finnes på skatteetaten.no. I forkant  av vigselen avtaler brudeparet en samtale med presten, hvor seremonien blir gjennomgått.  Fint hvis brudeparet har med litt blomster til å pynte kirken med. Det er også fint å si fra om musikkønsker og salmeønsker på forhånd. Organisten trenger å vite dette litt i forkant.

Kleskode ? Nei, brudeparet kan bruke klær man allerede har. Gjerne bunad. Det er altså ikke nødvendig å kjøpe noe nytt, hvis man ikke ønsker det.

Solomusikk? Hvis man kjenner noen som synger eller spiller, kan man jo spørre dem å spille eller synge.

Redd for at det blir for "kristelig" ? Jo, seremonien inneholder litt bønn og noen bibeltekster, men talen er tilpasset det aktuelle paret. Si gjerne litt om hva dere ønsker..

Etterpå ? Etterpå får brudeparet vigselsattest og en brudebibel. Kanskje kan man spise en middag på et spisested, eller ha et enkelt opplegg for de nærmeste. 

Er dette interessant, så kontakt kirkekontoret. Vi er fleksible på det meste, og man kan gifte seg alle dager bortsett fra mandag og søndag. Ønsker man å døpe et barn samtidig, kan vi hjelpe til med det også. Husk at vigselen og kan finne sted andre steder enn i kirken, f.eks. i en hage, på et museum, på en setervoll el.l. Det bør være bilvei helt fram til slike alternative steder.

Dette som her er skrevet gjelder for både ulikekjønnede og likekjønnede par.Alle får vigsel i den kirke man ønsker.

Se mer om vigsler på egen side på denne nettsiden.

St.Hans - den eldgamle midtsommarfesten

St.Hans er en samansmeltning av ei eldgammal midtsommarfest og ei katolsk feiring av døyparen Johannes. Tradisjonen ved å tenne store bål er gammal, og ved bålet var det gjerne fest, drikking og dans.Mange drøymde om å finna ei kjærest denne kvelden. 

Jesus og Johannes var syskjenborn, og Johannes er eit halvt år eldre enn Jesus. DFeiringa av Johannes tok til på 400-talet. Ein hadde ei våkegudsteneste heile natta til St.Hans, og det er bakgrunnen for namnet jonsok. Det tyder jonsvake, altså at ein var vaken natta føre. Dei siste åra har Nidarosdomen ei slik våkegudsteneste gjennom heile natta. 

Mange av guttenamna i Noreg, er avleda av Johannes. Tenk på Jon, Johan, Hans.Alt avleda av Johannes. Gamle skikkar av denne dagen er at vatn og ulike ting hadde meir kraft enn vanleg, Om ei jente ville finna ei kjærest, la hun denne natta nokre blomar under hovudputa, og då vart det kan hende ei karfolk å få fatt i ? Til høgre kan vi sjå eit kjend måleri av eit jonsokbål av Nicolai Astrup. Det er meir vanleg med slike bål ved kysten, enn i innlandet. Sjøl er eg uppvaksen i Asker, og her er sjøen full av båtar ute på fjorden. Bål er tent mange plassar.

I Fyresdal har vi utendørsmesse St.Hans-eftan kl 18. Messa er i prestegardshagen (i kyrkja om regnver). Grilling, kaker og kaffe etterpå. Velkomen!

Konfirmantar på heia - overnatta på Hovstøyl 12-13.6

Frå laurdag til søndag var dei 10 konfirmantane og 5 vaksne på overnattingstur til Hovstøyl, turisthytta på bispevegen. Vi brukte 1,5 t til hytta, og her hadde vi en kveld med hermetikkmiddag, godis, quiz (ved Bjarne Mandt), samt at Tore S hadde noko å seie. Det var litt vind denne kvelden, og veldig varmt var det heller ikkje, men det var likevel god stemning. Litt energi vart nytta for å finne dekning på mobilen.

Søndag pakka og vaska vi , før ferden gjekk vidare til Brøkkstøyl. Har var vi lenge, og grilla pølsar. Til slutt tok Ingebret oss med inn i trollskogen, hvor det fantes ekstra store trær. Nede ved Nøs kom foreldre å henta ungdomen sin. Då var klokka like før kl 15. Vaksenledere var Else Berit, Bjarne, Tore, Annlaug og Siv (mor til en konfirmant). Vi takker for turen, vi opplevde mykje på kort tid, og konfirmantane og dei vaksne hadde ei fin tur!

Se bilete frå Hovstøyl på kyrkjaifyresdal.com eller på Google maps.

Følg gjerne instagramkonto for Fyresdal prestegard ! "fyresdalprestegard"

Tid for flagging !

No kjem ei tid med mange flaggdagar og raude dagar. I mai er det sesong for å flagge, men ver merksam på at t.d. Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag ikkje er ofisielle flaggdagar. I sommerhalvåret kan ein heisa flagget kl 8, og det skal takast ned seinast kl 21.Det offentlege skal flagga på alle flaggdagar, medan private kan velja om dei vil flagga. Ver merksam på at flaggstonga i prestgarden er å rekne som privat, og at det difor ikkje vert flagga alle flaggdagar. Private kan også flagge ved andre høve, t.d. fødselsdagar og ved særskilde høve. Kanskje det er født ein nytt familiemedlem ? Ved gravferd kan ein flagga på halv stong. Når vi seier halv stong meinar vi eigentleg ca 2/3 stong. Flagget skal til topps når gravferden er ferdig.

Ny instagramkonto om prestegarden

Følg gjerne instagramkontoen fyresdalprestegard. Her legges ut bilder av prestegarden, inne og ute, og litt historie til eiendommen formidles også. Legger ut 1-2 bilete i veka.

Nytt smijernsrekkverk montert i Moland kyrkje

Nå er det tryggere å oppholde seg på galleriet i Moland kyrkje.Med det nye rekkverket i smijern er høyden 1,10. Rekkverket ble montert 10.11. Det er laget av smed Clausen.

Ny heimeside for kyrkja i Fyresdal

Sjekk ut kyrkjaifyresdal.com, som etterkvart vil overta for fyresdalkyrkja.com.Eit år framover vil vi ha dei begge to.